ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ 140 ΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Περισσότερες από 140 χώρες που συμμετείχαν σε συνομιλίες του ΟΗΕ στη Γενεύη ενέκριναν συνθήκη για τον περιορισμό στη χρήση υδραργύρου και τη λήψη δεσμευτικών μέτρων. Η σύμβαση θα ρυθμίζει μια σειρά από τομείς, όπως οι εξής:
-η προμήθεια και εμπορία υδραργύρου

Διαβάστε περισσότερα...