ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ (του Δημήτρη Μηλάκα)

Η ελληνική κυβέρνηση και τα κόμματα που την συναπαρτίζουν έχουν – από επιλογή ή «ανάγκη» τους – δέσει τη χώρα στο γερμανικό άρμα. 
Η αποτίμηση αυτής της επιλογής, προφανώς θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα του «πολέμου» που διεξάγει η Γερμανία διεκδικώντας το ρόλο της στο παγκόσμιο παιχνίδι.

Διαβάστε περισσότερα...