ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ”

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) διαδραματίζει καίριο ρόλο στην παροχή βοήθειας στους γεωργούς ώστε να παρέχουν περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι ασκούμενες πολιτικές είναι σωστά στοχευμένες.

         Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της έκθεσης που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και δημοσιεύθηκε σήμερα από το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

Διαβάστε περισσότερα...