ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: 25η ΣΤΟΥΣ 27 Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΤΙ… ΔΕΝ ΣΥΝΕΜΟΡΦΩΘΗΝ

Εκκρεμούν 26 υποθέσεις για παραβίαση της περαβαλλοντικής νομοθεσίας
Την τρίτη χειρότερη θέση (την 25η δηλαδή) μεταξύ των 27 κρατών-μελών κατέχει η Ελλάδα όσον αφορά τις επιδόσεις σε θέματα περιβάλλοντος. Κατατάσσεται τόσο χαμηλά έχοντας 26 ανοιχτές υποθέσεις για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα...