ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ Η Ε.Ε.

Η ΕΕ επιδιώκει τη δημιουργία ενός κοινού συστήματος ασύλου, την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων και της επιτήρησης στην εσωτερική ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας καθώς και την κάλυψη κενών στην αγορά εργασίας μέσω της μεταναστευτικής πολιτικής.

Διαβάστε περισσότερα...