ΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ Γ.Τ.Ο. ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Παρασιτισμός στην περιβαλλοντική εκπαίδευση
Προώθηση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) από έκθεση του Ιδρύματος Ευγενίδου

Σαφές προμοτάρισμα των μεταλλαγμένων στην Ελλάδα συνιστά η μόνιμη έκθεση βιοτεχνολογίας που λειτουργεί στο Ίδρυμα Ευγενίδου και έχει ως αποδέκτες, νέους και σχολεία που επισκέπτονται το Ίδρυμα.

Διαβάστε περισσότερα...