ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Ελλάδα  έχει απορροφήσει  το 78% του προγράμματος καταπολέμησης της νιτρορύπανσης σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδος αλλά με καθυστέρηση μιας πενταετίας,  αφού  οι απορροφήσεις αφορούσαν μεταβατικές υποχρεώσεις της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού (2000-2006)

Διαβάστε περισσότερα...