ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”

Πρόγραμμα ημερίδας με θέμα: “Προώθηση Τεχνολογιών Αφαλάτωσης με Ανανεώσιμες

Πηγές Ενέργειας για Αειφόρο Ανάπτυξη”

Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

Διαβάστε περισσότερα...