ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Οι όροι που χαρακτηρίζουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην θεραπεία του ανθρώπου είναι κυρίως τρεις: Η Εναλλακτική Ιατρική, η Εναλλακτική – Αφάρμακη Θεραπευτική και η Εσωτερική Θεραπευτική ή Χειροπλαστική Ασκληπιακή Θεραπευτική.

Διαβάστε περισσότερα...

ANΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δράσης, ώστε οι ενέργειες της ΕΕ να επιταχύνουν την πρόοδο προς την υλοποίηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ).
        Το 2009, το επίπεδο της βοήθειας της ΕΕ είχε ελαφρά μειωθεί φτάνοντας τα 49 δισεκατ. ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί στο 0,42% του ΑΕΕ της ΕΕ, πράγμα που εξακολουθεί να απέχει κατά πολύ από τον ενδιάμεσο συλλογικό στόχο του 0,56% του ΑΕΕ που είχε καθορίσει η ΕΕ μέχρι το 2010, για να επιτευχθεί ακολούθως ο στόχος του 0,7% του ΑΕΕ μέχρι το 2015.

Διαβάστε περισσότερα...

Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ – ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (της Αγγελικής Καλλία)

Χαρακτηριστικά του Συνηγόρου του Καταναλωτή (ΣτΚ) Ο θεσμός του ΣτΚ είναι ομόλογος του θεσμού του Συνηγόρου του Πολίτη Ο ΣτΚ α...

Διαβάστε περισσότερα...