ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ: ΟΜΟΦΩΝΙΑ ΚΕΫΝΣΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ!

Οι παλιές γνωστές διαμάχες ανάμεσα στις σχολές της οικονομικής σκέψης έχουν πια πάψει. Αυτή η ειρήνη είναι επίτευξη της Δύσης και κυρίως των ΗΠΑ. Το πεδίο αυτής της σύγκλισης είναι η υπόθεση των δύο κολοσσών Freddie Mac και Fannie Mae.

Διαβάστε περισσότερα...