ΕΔΑΦΙΚΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΗΡΩΑΣ

Τα εδάφη αποτελούν οικία για πάνω από ένα τέταρτο όλων των ζωντανών ειδών, όμως η Ευρώπη δεν έχει καμία δεσμευτική νομοθεσία για να προστατεύσει αυτό τον πολύτιμο πόρο.
        Εξαρτόμαστε από το έδαφος για τρόφιμα, ίνες, δομικά υλικά, καθαρό νερό, καθαρό αέρα, κανονισμό κλίματος, και αντιβιοτικά όπως η πενικιλίνη και στρεπτομυκίνη που προέρχονται από το έδαφος. Η εδαφική βιοποικιλότητα είναι η κινητήριος δύναμη πίσω από αυτή τη παραγωγική ικανότητα, αλλά αυτή η ποικιλομορφία αντιμετωπίζει πολυάριθμες απειλές.

Διαβάστε περισσότερα...

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ (του Γιάννη Ζήση)

«Ελευθερία από την φτώχεια», Φρ.Ρούσβελτ

        Η ριζική αντιμετώπιση της φτώχειας δεν έχει μέχρι τώρα επιτευχθεί σε καμιά περίπτωση και αυτό δηλώνει ότι το πρόβλημα αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ριζικό και δομικό. Υπό μια έννοια συμμετοχής και συνενοχής του ανθρώπινου παράγοντα θα λέγαμε είναι ανθρωπολογικό.

Διαβάστε περισσότερα...