ΟΤΑΝ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΘΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ “ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ”

Εφτά δισεκατομμύρια άνθρωποι σε μία συνεχώς αυξανόμενη σε ένταση συγκρουσιακή σχέση με το περιβάλλον, οδηγούν την βιοποικιλότητα του πλανήτη σε βέβαιη καταστροφή, με δραματικά αποτελέσματα για την παγκόσμια διατροφή, τις ασθένειες, την φτώχεια και την δυνατότητα ανταπόκρισης στις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών.
Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν τώρα ότι οι δαπάνες ανάσχεσης –στο βαθμό που είναι δυνατό- της απώλειας βιοποικιλότητας θα πρέπει να δεκαπλασιαστούν  στα αμέσως επόμενα έτη προκειμένου να αποφευχθεί μια χωρίς γυρισμό καταστροφή. 

Διαβάστε περισσότερα...