ΠΩΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (της Βαντάνα Σίβα)

Η εμμονή με την ανάπτυξη έχει επισκιάσει την ανησυχία μας για την αειφορία, τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αλλά οι άνθρ...

Διαβάστε περισσότερα...