ΘΥΜΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

Οικοδομή υπεράνω κανόνων και περιορισμών, επενδύσεις άνευ κριτηρίων, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, ακόμα και εντός προστατευόμενων περιοχών, φωτογραφικές διατάξεις, κακονομία, απαξίωση θεσμών

Διαβάστε περισσότερα...

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ

Ειδική έκθεση
Προβλήματα κακοδιοίκησης που αφορούν την παράκτια ζώνη και σχετίζονται, κυρίως, με τη μη τήρηση των διαδικασιών, την οριοθέτηση αιγιαλού- παραλίας- παλαιού αιγιαλού, τη διαχείριση και εκμετάλλευση της παράκτιας ζώνης και την περιβαλλοντική προστασία της, αναδεικνύει ο Συνήγορος του Πολίτη, σε ειδική έκθεσή του.

Διαβάστε περισσότερα...