ΚΕΡΑΤΟ ΡΙΝΟΚΕΡΟΥ, AΚΡΙΒΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ

Με την τιμή του κιλού στα 65 χιλιάδες δολάρια, τα κέρατα των ρινόκερων έχουν γίνει πιο επικερδή από τον χρυσό, και την πλατίνα και η λαθροθηρία τους στις νότιες περιοχές της Αφρικής έχει λάβει τρομακτικές διαστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα...