ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΦΘΟΡΙΟΥΧΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (του Σωτήρη Σκουλούδη)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων για το κλίμα, παρουσιάζοντας πρόταση για σημαντική μείωση των εκπομπών φθοριούχων αερίων.

Οι εκπομπές φθοριούχων αερίων, οι οποίες έχουν θερμαντική επίδραση μέχρι 23.000 φορές ισχυρότερη από το διοξείδιο του άνθρακα, έχουν αυξηθεί κατά 60% από το 1990, ενώ όλα τα άλλα αέρια θερμοκηπίου μειώθηκαν.

Διαβάστε περισσότερα...