ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε προτάσεις για την τροποποίηση δύο υφιστάμενων νομοθετικών πράξεων του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου: την οδηγία για την αναγνώριση και το καθεστώς προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου.

Διαβάστε περισσότερα...