ΘΥΜΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ή ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

Οικοδομή υπεράνω κανόνων και περιορισμών, επενδύσεις άνευ κριτηρίων, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, ακόμα και εντός προστατευόμενων περιοχών, φωτογραφικές διατάξεις, κακονομία, απαξίωση θεσμών

Διαβάστε περισσότερα...