ΚΑΝΚΟΥΝ, Η ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΦΙΒΟΛΙΩΝ

Η επιμήκυνση του Πρωτοκόλλου του Κιότο, πίσω από την οποία έχουν συνασπιστεί οι μεγάλοι ρυπαντές του αναπτυσσόμενου κόσμου και η άρνηση των ανεπτυγμένων κρατών να αναλάβουν σοβαρές δεσμεύσεις σχετικά με τη μείωση των εκπομπών ρύπων, έκαναν την εμφάνισή τους από τις πρώτες ώρες και ημέρες των διαπραγματεύσεων και των συνομιλιών στη Διάσκεψη του Κανκούν.

Διαβάστε περισσότερα...