Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ: ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (του Θεόδωρου Γεωργίου)

Στην ιστορία της ανθρωπότητας διαμορφώθηκαν ιστορικές φάσεις κατά τις οποίες το σκέπτεσθαι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη συγκρότηση πραγμ...

Διαβάστε περισσότερα...

Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ: ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (του Θεόδωρου Γεωργίου)

Από τα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα (χρονολογία – ορόσημο είναι το έτος 1848 για την ευρωπαϊκή κατάσταση των πολιτικών πραγμάτων) μέχρι τις μέρες μας τα ανθρώπινα πράγματα διευθετούνται άλλοτε από την πολιτική, άλλοτε από τους πολέμους και το τελευταίο διάστημα των πενήντα ετών από την οικονομία, η οποία έχει καταστεί «πρώτη αρχή» οργάνωσης του ανθρώπινου και κοινωνικού κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα...