Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ

Δημόσια Δήλωση — Ελλάδα: Η Διεθνής Αμνηστία καλωσορίζει τη δέσμευση της Ελλάδας για την επικύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου για τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και καλεί για αυξημένη προστασία προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υιοθετεί το αποτέλεσμα της Οικουμενικής Περιοδικής Ανασκόπησης για την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα...