ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΙΑ

Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα θαλασσοπούλια: η Επιτροπή ζητεί από τους εμπλεκόμενους παράγοντες να υποβάλουν εισηγήσεις ώστε να διεξαχθεί πλέον εμπεριστατωμένος διάλογος

      Τα θαλασσοπούλια συχνά κατευθύνουν τους ψαράδες σε παραγωγικά αλιευτικά πεδία• σε αντάλλαγμα, συχνά επωφελούνται από τις δραστηριότητες των ψαράδων για να βρουν εύκολη τροφή.

Διαβάστε περισσότερα...

OI ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2011

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση με την οποία αρχίζει τις συζητήσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα της ΕΕ το 2011.Το έγγραφο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή σκοπεύει να λάβει υπόψη τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που λαμβάνει επί της κατάστασης των ιχθυαποθεμάτων όταν προτείνει όρια αλιευμάτων και ποσοστώσεις για το επόμενο έτος.

Διαβάστε περισσότερα...