Γ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ (του Γιάννη Ζήση)

Μια πρόκληση ώστε οι θρησκείες και οι άνθρωποι να υπηρετήσουν την ανάγκη
Η Αναγνώριση των Νόμων της Εξέλιξης δίπλα στην παρηγοριά της Μυθικότητας
Η νέα θρησκευτικότητα, δεν πρέπει μέσα από αυτή τη διαδικασία νοητικοποίησης να οδηγηθεί σε μια νέα νοησιαρχία και να χάσει την παρηγοριά της παραδοσιακότητας, της μυθικότητας και του ευχαριστιακού τελετουργικού. 

Διαβάστε περισσότερα...

Β. ΒΙΩΣΙΜΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ (του Γιάννη Ζήση)

Μια πρόκληση ώστε οι θρησκείες και οι άνθρωποι να υπηρετήσουν την ανάγκη

Η Ψυχολογική Διάσταση της Βιώσιμης Θρησκευτικότητας
Η επόμενη διάσταση της βιώσιμης θρησκευτικότητας είναι η ψυχολογική. Η ψυχολογική διάσταση κατανοεί τη συμμετοχή όλων των κέντρων ψυχολογικής ανάπτυξης, περιλαμβανομένου και του κέντρου της σεξουαλικότητας στη δημιουργία ενός ψυχολογικού, ενός συνειδιασιακού περισσεύματος

Διαβάστε περισσότερα...

Α. ΒΙΩΣΙΜΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ (του Γιάννη Ζήση)

Μια πρόκληση ώστε οι θρησκείες και οι άνθρωποι να υπηρετήσουν την ανάγκη Η Βιώσιμη Θρησκευτικότητα πρέπει να εκτιμηθεί ως μια θρησκευτ...

Διαβάστε περισσότερα...