Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Ένας από τους μεγαλύτερους κλάδους δημοσίου δικαίου και διεθνούς δικαίου που αρχίζει και αναπτύσσεται είναι ο τομέας του περιβάλλοντος. Το δίκαιο του περιβάλλοντος αρχίζει και λειτουργεί και ενσωματώνεται στο δίκαιο για τον άνθρωπο, ιδιαίτερα σε κάποιους τομείς όπως στον τομέα του νερού. Παράλληλα περιβαλλοντικές πολιτικές ολοκληρώνονται με νομοθετικά πλαίσια τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στα κράτη-μέλη του ΟΗΕ και στον πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών όπως το Πρωτόκολλο του Κιότο, του Μόντρεαλ κτλ.
περισσότερα…

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Οι ποικίλες εφαρμογές της βιοτεχνολογίας αποτελούν ιδιαίτερα ελπιδοφόρο αλλά και απρόβλεπτο τομέα της επιστήμης.Ειδικά όσον αφορά τα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα (ΓΤΤ), σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου: «Ευρωπαίοι, Έρευνα και Τεχνολογία», 2005, περίπου το 60% των Ευρωπαίων θεωρούν επικίνδυνα τα τρόφιμα που προέρχονται από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα...

Νομοθεσία για την διαχείριση αποβλήτων

ΓΕΝΙΚΑ
Ø Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α 160/16.10.86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02
Ø ΚΥΑ 59388/3363/1988 (ΦΕΚ B 638/31.8.88) «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986»

Διαβάστε περισσότερα...

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (1)

1. Εισαγωγή
Το δικαίωμα αναφοράς στο Ε. Κοινοβούλιο είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών. Δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες της Ε. Ένωσης, αλλά και σε κάθε φυσικό πρόσωπο που κατοικεί, ή νομικό πρόσωπο που έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος, να απευθυνθούν εγγράφως στο Ε. Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα...

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

Η επόμενη μέρα της καταστροφής των δασών – Νομικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν άμεσα.
Αγγελική Καλλία – ΑντωνίουΔρ. Νομικής, Δικηγόρος
Η Συνταγματική προστασία των δασών (άρθρο 24) και η υποχρέωση αναδάσωσης των καμένων δασικών περιοχών (άρθρο 117), χωρίς τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων δεν διασφαλίζουν την προστασία των δασών.

Διαβάστε περισσότερα...