640px-Socrates_teaching

640px Socrates teaching - Σόλων ΜΚΟ

640px-Socrates_teaching 6 - για τη σύνθεση και τον οικολογικό πολιτισμό