Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ

image_pdfimage_print

Η έννοια της πράσινης πόλης έχει δύο βασικές συνιστώσες. Η μία συνιστώσα είναι αυτή που αφορά την δόμηση και τον σχεδιασμό της, και η άλλη είναι αυτή που αφορά τον πολιτισμό της.
Ο τομέας του πολιτισμού συνήθως παραβλέπεται. Παραβλέπουμε δηλαδή ότι η πόλη είναι ένα γκέτο για την βιοποικιλότητα, μεταξύ ανθρώπου και υπόλοιπης βιοποικιλότητας – φύσης. Είναι ένα γκέτο μέσα στο οποίο διαμορφώνεται ένα πρότυπο μη συμβιωτικό, ένα πρότυπο αρνητικών οικονομιών κλίμακας για το περιβάλλον στο επίπεδο των επιπτώσεων, κυρίως με το μεγάλο μέγεθος, αλλά πάνω απ’ όλα διαμορφώνεται μια ανθρώπινη ψυχή ή καλύτερα μια ανθρώπινη προσωπικότητα η οποία αδυνατεί να εγγράψει την περιβαλλοντική ετερότητα σε μια σχέση αλληλεγγύης και ενότητας.
Αυτό έχει πολλές συνέπειες ακόμη και για τον παραγόμενο πολιτισμό, για τον ίδιο τον άνθρωπο για τον εαυτό μας. Η πράσινη πόλη λοιπόν σαν βασικός δομικός λίθος του πολιτισμού είναι σημαντική γιατί επιδρά στο σύνολο του πολιτισμού καθοριστικά. Αν συνεπώς στοχεύουμε σε έναν μετασχηματισμό θα πρέπει να μετασχηματίσουμε την σχέση του ανθρώπου με την φύση, θα πρέπει να μετασχηματίσουμε την πόλη και για αυτό να μετασχηματίσουμε και το πρότυπο της σχέσης του ανθρώπου με την φύση, την ζωή και το πνεύμα.
Απ’ την άλλη μεριά η πράσινη πόλη εντάσσεται σε μια πράσινη χωροταξία, μια χωροταξία δηλαδή με πράσινες προτεραιότητες με μια πολεοδομία με πράσινες επίσης προτεραιότητες και με μια δόμηση με πράσινα υλικά και με πράσινες χρήσεις χώρου. Και αυτό αναφέρεται σε πολλά στοιχεία που αφορούν την δόμηση. Για παράδειγμα στο ενεργειακό προφίλ ή στο προφίλ νερού των κτιρίων, στο αισθητικό προφίλ των κτιρίων ή επίσης στην δυνατότητα συνάρθρωσης κτιρίου και χλωρίδας βλέπε πράσινες ταράτσες), ακόμη στο χημικά – οικολογικά συνυφασμένο προφίλ των κτιρίων αλλά και στο προφίλ του τεχνολογικού τους εξοπλισμού κλπ.
Βέβαια μια πράσινη πόλη συνδέεται και με τις ανθρώπινες σχέσεις, με πιο γρήγορους φιλικούς και ήπιους χρόνους διαδρομής και με μαζικά ή αειφορικά άλλα μέσα μεταφοράς. Μ’ άλλα λόγια είναι το βασικό πεδίο μετασχηματισμού. Μέσα στην πράσινη πόλη περιλαμβάνονται στην ευρύτερη ζώνη της η χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων αλλά και η παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα στον άμεσο χώρο υπαίθρου. Η πόλη λοιπόν μ’ αυτή την διάσταση της είναι το βασικό πεδίο παρέμβασης, μεταμόρφωσης και μετασχηματισμού μαζί με την πράσινη οικονομία. Υπ’ αυτή την έννοια θα προσεγγίσουμε το θέμα της πόλης και θα το προσεγγίσουμε τόσο στην τεχνική πληροφόρηση και προσέγγιση, όσο και στον στοχασμό και στις ιδέες για μια άλλη ποιότητα ζωής μες στην πόλη ακόμη και υπό την προοπτική καταγραφής της αρνητικής πραγματικότητας που συναντάμε ιδιαίτερα στον Ελλαδικό χώρο.
Η έννοια της πράσινης πόλης βέβαια συνδέεται και με ένα άλλο πρότυπο πλέον ζωής όπου ο άνθρωπος δεν θα έχει άλλοθι για εγκληματικότητα και για βία. Δεν θα έχει άλλοθι για αυτή την πολιτισμική απαξίωση και την αποξένωση. Η πόλη είναι ένα βασικό πεδίο ισότητας, είναι ο βασικός κοινοτισμός του ανθρώπου και συνεπώς μέσα απ’ αυτήν λειτουργεί ένας αυτόματος μερισμός υπερβαίνοντας τις οικονομικές διαφορές μέσα από το διαφορετικό πρότυπο της πόλης.