ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΤΙΡ ΚΑΙ CETA ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ

STOP TTIP - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

STOP TTIP - Σόλων ΜΚΟ[Επειδή η συζήτηση και τα ερωτήματα για τον τρόπο ψήφισης και εφαρμογής των συμφωνιών TTIP CETA είναι πολλά και συχνά, παρουσιάζουμε μια παλαιότερη μελέτη (22/07/15) των ECI για το θέμα – Ελεύθερη μετάφραση]

Περίληψη:
– ΤΤΙΡ και CETA πιθανότατα θα πρέπει, επίσης, να επικυρωθούν από τα κράτη μέλη της ΕΕ. – Εκτός από τη Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο τα κοινοβούλια όλων των κρατών μελών της ΕΕ θα πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους και ως εκ τούτου θα μπορούσε να ρίξουν τις ΤΤΙΡ και CETA. – Στα μισά κράτη μέλη της ΕΕ το δημοψήφισμα θα ήταν δυνατόν. – Το αν οι CETA και ΤΤΙΡ μπορούν να επικυρωθούν όπως έχει προγραμματιστεί, δεν είναι τόσο εμφανές όσο ισχυρίζονται οι υποστηρικτές.


1. Η διαδικασία της Επικύρωσης της CETA και ΤΤΙΡ στα κράτη μέλη της ΕΕ – Γιατί είναι αυτό ενδιαφέρον;

• Οι διεθνείς συμφωνίες, η Διατλαντική Εταιρική σχέση εμπορίου & επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ (ΤΤΙΡ) και η  Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία με τον Καναδά (CETA) μπορούν να επικυρωθούν με διάφορους τρόπους: Πρώτον μια συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο, όπου θα συμμετέχουν τα κράτη μέλη αποκλειστικά και μόνο μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και θα απαιτούν έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την άλλη πλευρά μια «μεικτή συμφωνία», που θα έπρεπε επιπλέον να εγκριθεί από τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ. Μια συμμετοχή των μεμονωμένων κρατών μελών είναι απαραίτητη όταν μια συνθήκη περιέχει θέματα για τα οποία η ΕΕ δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Σε περίπτωση μιας τέτοιας «αναρμοδιότητας» τόσο η ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη συνάπτουν και οι δυο μαζί τη συνθήκη με τον συμβαλλόμενο εταίρο.

• Μπορεί να θεωρηθεί ότι οι ΤΤΙΡ και CETA είναι μεικτές συμφωνίες: Σύμφωνα με την Επίτροπο Εμπορίου της ΕΕ Cecilia Malmström οι CETA και ΤΤΙΡ είναι «πολύ πιθανό» να χαρακτηριστούν μεικτές συμφωνίες. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ Ignacio Garcia Bercero ισχυρίζεται ότι ορισμένα στοιχεία της ΤΤΙΡ είναι πέραν της ευρωπαϊκής αρμοδιότητας και ως εκ τούτου θα απαιτούσε να επικυρωθεί από τα κράτη μέλη. Η κυβέρνηση της Γερμανίας για παράδειγμα, υποθέτει ότι η ΤΤΙΡ είναι μια μεικτή συμφωνία. Όσον αφορά την CETA το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών Γερμανίας ανέθεσε την νομική εμπειρογνωμοσύνη στον καθηγητή Δρ Franz C. Mayer. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι CETA είναι μια μεικτή συμφωνία. Επειδή η ΤΤΙΡ είναι ακόμη πιο εκτεταμένη, μπορεί να υποτεθεί ότι αυτό ισχύει επίσης και για την ΤΤΙΡ.

• Στο πλαίσιο αυτό, η Δρ Anna Eschbach από το Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου και Συγκριτικού Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας (International Law and Comparative Public Law at the University of Cologne) εξέτασε τις διαδικασίες επικύρωσης σε κάθε κράτος μέλος.

2. Διαδικασία επικύρωσης των κοινοβουλίων: ένα ή περισσότερα συστήματα;

• Σε όλα τα κράτη μέλη εκτός από τη Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο η διαδικασία έγκρισης του Κοινοβουλίου είναι απαραίτητη – Τα συντάγματα των χωρών καθορίζουν τους όρους της διαδικασίας έγκρισης και καθορίζουν ποιες επιτροπές του κοινοβουλίου εμπλέκονται στην λήψη απόφασης.

• Οι παρακάτω χώρες είναι νομοθετικά σώματα: Βουλγαρία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ελλάδα, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Σουηδία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Κύπρος.

• CETA και ΤΤΙΡ πρέπει να περάσουν μέσα από δύο κοινοβουλευτικές συνελεύσεις σε: Βέλγιο, Γερμανία,  Γαλλία,  Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία, Τσεχική Δημοκρατία.

3. Πού είναι δυνατόν το δημοψήφισμα για επικύρωση;

• Στα μισά από όλα τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να γίνουν δημοψηφίσματα για την έγκριση των διεθνών συνθηκών: Βουλγαρία, Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Κροατία, Λιθουανία, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία,  Ουγγαρία, Μεγάλη Βρετανία. Πρέπει να τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις σε κάθε χώρα.

• Κοινοβούλια, πρόεδροι ή / και κυβερνήσεις μπορούν να ξεκινήσουν ένα δημοψήφισμα στις ακόλουθες χώρες: Βουλγαρία, Δανία, Γαλλία, Ελλάδα, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο.

• Οι ίδιοι οι πολίτες μπορούν να ξεκινήσουν ένα δημοψήφισμα στις ακόλουθες χώρες:

➢ Κροατία: 10 τοις εκατό των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων μπορεί να ζητήσει δημοψήφισμα από το κοινοβούλιο

➢ Λιθουανία: 300.000 πολίτες μπορούν να καλέσουν το κοινοβούλιο τους για ένα δημοψήφισμα

➢ Σλοβακία: Μια ερώτηση π.χ. μέσω μιας αναφοράς των πολιτών μπορεί να οριστεί να είναι για το δημόσιο συμφέρον. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας, στη συνέχεια, εξετάζει αν ένα δημοψήφισμα θα είναι σύμφωνο με το σύνταγμα.

➢ Ουγγαρία: 200.000 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι ή 100.000 ψηφοφόροι και ο Πρόεδρος μπορούν να προτείνουν δημοψήφισμα

➢ Ολλανδία: από τον Ιούλιο του 2015 300.000 πολίτες μπορούν να ζητήσουν ένα μη δεσμευτικό δημοψήφισμα από το Κοινοβούλιο τους.

4. Τι απαιτεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών “Stop ΤΤΙΡ”;

• Οι ΤΤΙΡ και CETA παρεμβαίνουν με τις ρυθμιστικές αρμοδιότητες της πολιτικής στην ύπαρξη διεθνών συνθηκών που περιορίζουν το πεδίο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων και περιορίζουν την κυριαρχία των πολιτών. Αυτό δεν πρέπει να επιτραπεί να συμβεί.

• Σε χώρες όπου δημοψηφίσματα για CETA και ΤΤΙΡ είναι δυνατόν, τα κοινοβούλια και οι κυβερνήσεις δεν θα πρέπει να αποφασίζουν πάνω και πέρα από τους πολίτες τους.

• Θα πρέπει, τουλάχιστον, να επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ECI) για τις διεθνείς συμφωνίες σε επίπεδο ΕΕ. Οι ECI απαιτώντας τη μη σύναψη μιας συνθήκης θα πρέπει να γίνονται δεκτοί. Η δική μας ECI StopTTIP, ωστόσο, απορρίφθηκε και αυτός είναι ο λόγος που σήμερα αμφισβητούν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

– Κατεβάστε τη μελέτη για ΤΤΙΡ και CETA επικύρωση στα αγγλικά

– Κατεβάστε τη μελέτη στα γερμανικά

– Περίληψη Λήψη

STOP-TTIP

Πηγή: stop-ttip-ceta-greece.blogspot.gr