ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑ: “Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΑΞΗ ΣΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΗΣ”.

forest web - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

forest web - Σόλων ΜΚΟΗ καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας διαδραματίζει καίριο ρόλο στο πλαίσιο του ελέγχου της αλλαγής του κλίματος, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Η προστασία των δέντρων είναι αναμφισβήτητα μία από τις αποτελεσματικότερες λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, το καινοτόμο σχέδιο δράσης που δρομολόγησε η Επιτροπή το 2003 έτυχε θερμής υποδοχής. Εντούτοις, δώδεκα χρόνια αργότερα, τα αποτελέσματα είναι συνολικά μέτρια, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

«Τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Ουγγαρία, Ρουμανία και Ισπανία) δεν έχουν ακόμη υλοποιήσει πλήρως τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία, ο οποίος θεσπίστηκε με σκοπό την πρόληψη της εισαγωγής παράνομης ξυλείας στην αγορά της ΕΕ. Λαμβανομένης υπόψη της παραδοχής ότι, στην ενιαία αγορά, η αλυσίδα ελέγχου είναι τόσο ισχυρή όσο ο πιο αδύναμος κρίκος της, οι τέσσερις αυτές χώρες εξακολουθούν να αφήνουν περιθώρια εισαγωγής παράνομης ξυλείας στην ΕΕ. Από τη μεριά της, η Ευρώπη έχει προωθήσει ένα καθεστώς αδειοδότησης για να εξασφαλίσει ότι οι χώρες παραγωγής ξυλείας ανά τον κόσμο εξάγουν αποκλειστικά νόμιμη ξυλεία. Η Ευρώπη πρέπει, πρωτίστως, να βάλει τάξη στα του οίκου της, προκειμένου να αποτελέσει το παράδειγμα για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και του εμπορίου παρανόμως υλοτομημένης ξυλείας», δήλωσε ο κ. Karel Pinxten, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδιος για την έκθεση.

Οι ελεγκτές της ΕΕ εξέτασαν την αποτελεσματικότητα των κύριων πτυχών του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT). Βάσει του σχεδίου δράσης, μεταξύ 2003 και 2013 διατέθηκαν 300 εκατομμύρια ευρώ σε 35 χώρες. Δύο χώρες, η Ινδονησία και η Γκάνα έχουν σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο ως προς την καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος αδειών για την ξυλεία τους. Συνολικά, εντούτοις, η πρόοδος είναι πολύ αργή και πολλές χώρες πασχίζουν να αντιμετωπίσουν τους φραγμούς που τίθενται στη χρηστή διακυβέρνηση. Μολονότι έχουν παρέλθει 12 χρόνια από τότε που η Επιτροπή εισήγαγε το σχέδιο δράσης, καμία χώρα-εταίρος δεν έχει ακόμη αποκτήσει ολοκληρωμένο σύστημα αδειών (FLEGT).

Η έλλειψη κατάλληλου προγραμματισμού από την πλευρά της Επιτροπής, σε συνδυασμό με την έλλειψη σαφών προτεραιοτήτων όσον αφορά τη χρηματοδότηση των χωρών παραγωγής ξυλείας, ήταν παράγοντες που συντέλεσαν σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη προόδου.

Οι ελεγκτές συνιστούν στην Επιτροπή τα εξής:

• Να ορίσει σαφείς στόχους καθώς και τα μέσα για την επίτευξή τους.

• Να διαθέσει τους πόρους της σε εκείνες τις χώρες παραγωγής ξυλείας στις οποίες θα έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο.

• Να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία σε όλα τα κράτη μέλη.

• Να εισαγάγει στέρεες διαδικασίες αξιολόγησης και υποβολής εκθέσεων προκειμένου να παρακολουθεί την πρόοδο της πρωτοβουλίας.

• Να αξιοποιήσει την ύπαρξη ευυπόληπτων ιδιωτικών οργανισμών πιστοποίησης.

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης διατίθεται στον ιστότοπο του ΕΕΣ www.eca.europa.eu


Πηγή
: Δασαρχείο, dasarxeio.com

Φωτογραφία: eca.europa.eu