ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ

ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΛΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

- Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

karla mko anhsyxeia - Σόλων ΜΚΟΤην έντονη ανησυχία του εκφράζει το Δίκτυο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) Θεσσαλίας, από την εμπλοκή στη χρηματοδότηση του έργου ανασύστασης της Λίμνης Κάρλας, γιατί  πιστεύει ότι αυτό αποτελεί ένα τεράστιο και χρήσιμο  περιβαλλοντικό, αλλά και αναπτυξιακό έργο για ολόκληρη τη Θεσσαλία, το οποίο έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί εδώ και πολλά χρόνια.
Για τον λόγο αυτό έστειλε επιστολή με την οποία ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς την άμεση μεταφορά των αναγκαίων πόρων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, έτσι ώστε το έργο αυτό να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα και να βοηθήσει στην ανάπτυξη της Θεσσαλίας που μαστίζεται, όπως και όλη η Ελλάδα, από την κρίση.


Το Δίκτυο ΜΚΟ Θεσσαλίας λαμβάνοντας υπόψη:

1.Τα περιβαλλοντικά οφέλη που θα προκύψουν από την ανασύσταση της λίμνης Κάρλας

2.-Την ανάγκη προστασίας και διαφύλαξης του οικολογικού «κεφαλαίου» της περιοχής

3.-Τις αναπτυξιακές δυνατότητες που δημιουργούνται στην περιοχή από την ανασύσταση της λίμνης

4.-Την αναγκαιότητα της ανάληψης δράσεων για την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής.

στέκεται αρωγό προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τις τελευταίες πρωτοβουλίες που αυτή παίρνει στο θέμα της Κάρλας και ζητά από το υπουργό Οικονομίας, Υποδομών και Ναυτιλίας κ. Γιώργο Σταθάκη, και τους αναπληρωτές υπουργούς Υποδομών κ. Χρήστο Σπίρτζη και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης κ. Ευάγγελο Αποστόλου, να αυξήσουν το όριο των πληρωμών της Περιφέρειας  για το 2015 και να εξασφαλίσουν την  ομαλή χρηματοδότηση των εγκεκριμένων δαπανών για την Κάρλα , καθώς και για την εξεύρεση νέας χρηματοδότησης προκειμένου να ολοκληρωθούν όλα τα έργα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι  σε  διαφορετική περίπτωση όλο το έργο της επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας, κινδυνεύει με απένταξη και ακόμα υπάρχει το ενδεχόμενο να ζητηθεί από την Ε.Ε. η επιστροφή των 240.000.000 € που είναι το κόστος χρηματοδότησης του έργου.

Είναι αυτονόητο  ότι  η μεταφορά των πράξεων του έργου «Επαναδημιουργίας της Λίμνης Κάρλας», που αποφασίστηκε κεντρικά, θα πρέπει να συνοδεύεται και από αντίστοιχη μεταφορά πόρων (ορίου πληρωμών), ώστε η Περιφέρεια να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των συγκεκριμένων πράξεων.

Αντίστοιχες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν για την έγκαιρη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Φορέα Διαχείρισης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, από το αρμόδιο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος Ενέργειας και τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό κ. Γιάννη Τσιρώνη, όπως προβλέπεται από σχετικό νόμο μέχρι το τέλος του 2015. Με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων θα πρέπει να προβλεφθεί και η μεταφορά του προσωπικού καθώς και των πόρων.

Παρατηρητήριο για την Προστασία της Λίμνης  Κάρλας

Οι παλινωδίες, οι ελλιπείς χρηματοδοτήσεις, οι αστοχίες από έναν δυσκίνητο κρατικό μηχανισμό, οι ζημιές  και η μόλυνση της λίμνης, κατά καιρούς,  από πολλές αιτίες, οι οποίες ακόμα δεν έχουν επαρκώς διερευνηθεί, μετατρέπουν την αναπτυξιακή αυτή παρέμβαση, σε άλυτο πρόβλημα, ενώ αυτό θα έπρεπε να αποτελεί το μεγάλο στοίχημα  που μια σοβαρή Πολιτεία, που έχει πρόγραμμα και όραμα, να είχε, προ πολλού, κερδίσει.

Το Δίκτυο ΜΚΟ Θεσσαλίας και οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις-Μέλη του (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ,,κ.ά.) έχουν πολλές φορές αναδείξει το μεγάλο αυτό θέμα των καθυστερήσεων στη χρηματοδότηση αλλά και της μόλυνσης και γι” αυτό η δημιουργία ενός Παρατηρητήριου για τη Λίμνη Κάρλα είναι αναγκαίο. Το Παρατηρητήριο αυτό, με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών,  θα μεριμνά για την προστασία όλου του υδατικού συστήματος της Θεσσαλίας και πρωτίστως της Λίμνης Κάρλας, αφού όλο το υδατικό σύστημα αποτελεί  μοχλό ανάπτυξης, όχι μόνο για τον αγροδιατροφικό τομέα, αλλά και της ανάπτυξης σπουδαίων δράσεων εναλλακτικού τουρισμού, που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος.

Παράλληλα το ο Πρόεδρος κ. Κων. Σκριάπας και το ΔΣ του Δικτύου  ΜΚΟ Θεσσαλίας τονίζει  ότι εν όψει της ανασύστασης της λίμνης Κάρλας και στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής κατεύθυνσης περί συμμετοχικής διαχείρισης στις προστατευόμενες περιοχές, όλοι οι εμπλεκόμενοι Φορείς (Περιφέρεια, παρακάρλιοι Δήμοι, ΤΟΕΒ Κάρλας, ΤΟΕΒ Πηνειού, ΜΚΟ, Παρατηρητήριο  κ.ά.), πρέπει να υπογράψουν σύμφωνο συνεργασίας με σκοπό την κοινή δράση για την προστασία, την ανάδειξη και την αξιοποίηση της νέας λίμνης.

1961-2015: 54 Χρόνια χωρίς τη Λίμνη Κάρλα

Η Περιοχή Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου – Βελεστίνου ανήκει στο Δίκτυο Φύση 2000 και είναι μια από τις σημαντικές προστατευόμενες περιοχές της Θεσσαλίας. Επίσης μεγάλης σπουδαιότητας είναι τα έργα που υλοποιούνται αρκετά χρόνια, για την επαναδημιουργία της Λίμνης Κάρλας.

Η Λίμνη Κάρλα αποξηράνθηκε το 1961 με την κατασκευή της σήραγγας που οδήγησε τα νερά στο Παγασητικό κόλπο.

Η απόφαση να αποκατασταθεί μέρος της λίμνης λήφθηκε το 1982 από την Ελληνική κυβέρνηση, εκπληρώνοντας το σχέδιο αποκατάστασης Ramsar και του Δικτύου Φύση 2000. Το 1995 έγινε η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για μερική αποκατάσταση του βιοτόπου της Κάρλας. Έτσι αποφασίσθηκε να γίνει ένα έργο πολλαπλής σκοπιμότητας, που θα λειτουργήσει σταδιακά με βάση τις αρχές της αειφορίας προς όφελος τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Το 1999 ξεκίνησε η κατασκευή του έργου της ανασύστασης της λίμνης Κάρλα από το σημερινό Υπουργείο Περιβάλλοντος. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2014 η αρμοδιότητα της κατασκευής του έργου μεταβιβάσθηκε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας μαζί με σημαντικά προβλήματα για την ολοκλήρωσή του (μη ολοκλήρωση αρχαιολογικών ερευνών, καταστροφές στο εξοπλισμό των αντλιοστασίων, μη ολοκλήρωση των τάφρων που οδηγούν το νερό στη λίμνη). Η αρμοδιότητα του φορέα διαχείρισης στο τέλος του 2015 επίσης θα μεταβιβασθεί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με αντίστοιχα προβλήματα όπως την μη ολοκλήρωση των υποδομών του φορέα, πρόβλημα στη μεταφορά του προσωπικού του φορέα στη Περιφέρεια Θεσσαλίας κ.ά.

Τέλος, όλα τα παραπάνω προβλήματα θα πρέπει να λυθούν και να ολοκληρωθεί το έργο μέχρι το τέλος του 2015 για να μην επιστραφούν στην ΕΕ 240.000.000 Ευρώ και παράλληλα να μείνει ημιτελές  ένα τεράστιο έργο που είναι τόσο χρήσιμο για τη Θεσσαλία. (Επικοινωνία: info@mkothessalias.gr).

Πηγή/φωτογραφίαonlarissa.gr

Το είδαμε: Τοπικοποίηση, topikopoiisi.com

Σχετικά άρθρα