ΠΡΟΣΤΙΜΟ 30.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΣΚΥΛΟΥ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ

Χρηματικό πρόστιμο ύψους 30.000 Ευρώ επικυρώθηκε σε κάτοικο της περιοχής Δροσιάς Χαλκίδας για τη δολοφονία ζώου συντροφιάς.

Συγκεκριμένα ο 52χρονος δράστης προκαλέσει τον θανάσιμο τραυματισμό ενός σκύλου τον οποίο πυροβόλησε με την καραμπίνα του, το Νοέμβριο του 2014. Στον δράστη η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Εύβοιας επικύρωσε το χρηματικό πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ.


Παρά τα τσουχτερά πρόστιμα, τα περιστατικά κακοποίησης στη χώρα μας δεν έχουν τέλος, απόδειξη ότι το πρόβλημα έχει βαθιές ρίζες και θα πρέπει άμεσα να γίνουν στοχευμένες δράσεις και καμπάνιες για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κόσμου.

Αναλυτικά, η απόφαση αναφέρει τα εξής:

«Επικυρώνουμε το χρηματικό πρόστιμο ύψους 30.000 (τριάντα χιλιάδων) ευρώ, που βεβαιώθηκε µε την ανωτέρω «έκθεση βεβαίωσης παράβασης» (6 σχετ) στον κ. Π Χ. του Κ. κάτοικο ∆ροσιάς Χαλκίδας, επειδή από τις διατυπωθείσες αντιρρήσεις (8 σχετ.) του ανωτέρω, προκύπτει η παραδοχή της κακοποίησης (θανάσιμος τραυματισμός µε πυροβόλο όπλο) ζώου συντροφιάς εκ μέρους του. (Ν. 4039/2012 άρθρο 16 παρ α και άρθρο 21 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 46 του Ν.4235/2014 )

Ο ∆/ντής ∆/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Αντώνης Πανούσης
Κτηνίατρος µε βαθµό Β”.

Σημειώνεται ότι το πρόστιμο θα κοινοποιηθεί στην αρμόδια ΔΟΥ του παραβάτη για τα περαιτέρω. Ο νόμος ορίζει ότι το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται στον δικαιούχο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.):

– κατά το ήμισυ, εντός δέκα (10) ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης.

– χωρίς έκπτωση, εντός δύο (2) μηνών από τη βεβαίωση της παράβασης.

Μετά την πάροδο άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, το διοικητικό πρόστιμο βεβαιώνεται υποχρεωτικά εντός τριών (3) μηνών από τον οικείο Ο.Τ.Α. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του παραβάτη.

Πηγή: zoologio

Το είδαμε/φωτογραφία: econews.gr