ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

evropaiko dikastirio jpg - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

evropaiko dikastirio jpg - Σόλων ΜΚΟΣτο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται η Ελλάδα, για θέματα φορολογίας, περιβάλλοντος και ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, έπειτα από διαδικασίες που ξεκίνησε η Κοισιόν κατά της χώρας.

Ειδικότερα, η Κομισιόν αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά με το τέλος ταξινόμησης επί οχημάτων που μισθώνουν, με χρηματοδοτική ή απλή μίσθωση, κάτοικοι Ελλάδας από μη Έλληνες εκμισθωτές.


Όπως υποστηρίζει η Κομισιόν, η Ελλάδα δεν ενσωμάτωσε το ζήτημα της διασυνοριακής χρηματοδοτικής ή απλής μίσθωσης αυτοκινήτων στη νομοθεσία της, παραβιάζοντας έτσι τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ που επιβάλλει στα κράτη – μέλη να εισπράττουν, στην περίπτωση διασυνοριακής χρηματοδοτικής ή απλής μίσθωσης, τέλος ανάλογο με τη διάρκεια χρήσης του οχήματος.

Αυτό, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τη διασυνοριακή δραστηριότητα, κατά παράβαση των αρχών της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών που ορίζουν οι Συνθήκες.

Εξάλλου, με άλλη απόφασή της, η Κομισιόν ζήτησε από την Ελλάδα να εκπονήσει την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών, σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική οδηγία για τους οικοτόπους.

Η νομοθεσία της ΕΕ απαιτεί από τα κράτη-μέλη να υποβάλουν τις αντίστοιχες εκθέσεις τους έως τον Ιούνιο του 2013, έτσι ώστε να μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης σε ολόκληρη την ΕΕ, πριν από τη σύνταξη της δικής της έκθεσης.

Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος-μέλος που δεν έχει εκπονήσει και διαβιβάσει την έκθεση, της εστάλη προειδοποιητική επιστολή στις 31 Μαρτίου 2014.

Σύμφωνα με την απάντηση της Ελλάδας, η έκθεση δεν έχει ακόμη συνταχθεί, οπότε η Κομισιόν αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη.

Αν η Ελλάδα δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.


Πηγή/φωτό
Η Αυγή, avgi.gr

Σχετικά άρθρα