ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2014

dig - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

dig - Σόλων ΜΚΟΟ θεσμός που αλλάζει σελίδα στο Επιχειρείν
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,  η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς θεσμοθετούν και συνδιοργανώνουν ένα νέο ετήσιο θεσμό, ξεκινώντας από το 2014, τα Αριστεία Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (http://awards.eie.gr/), με σκοπό την ανάδειξη πρωτότυπων και καινοτόμων ιδεών σε τέσσερις τομείς αιχμής:


 – Νέες μορφές ενέργειας και Περιβάλλον

– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας

– Ασφάλεια Τροφίμων και Αειφόρος Γεωργία

– Βιοτεχνολογία και Υγεία

Τα Αριστεία στόχο έχουν την επιβράβευση, καθώς και προώθηση πρωτότυπων επιχειρηματικών προτάσεων που συμβάλλουν:

• Στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων σε νέες τεχνολογίες.
• Στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
• Στην εξάπλωση της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
• Στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας με χρήση πρωτοποριακών συστημάτων ή με παροχή σύγχρονων υπηρεσιών.

Τα Αριστεία Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας απευθύνονται σε:

– Άτομα που έχουν μια επιχειρηματική, καινοτόμο ιδέα χωρίς να είναι απαραίτητη προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία 
– Ομάδες φυσικών προσώπων 
– Νεοσύστατες εταιρίες

Η πρωτοβουλία αυτή σκοπεύει να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο και κίνητρο ενθάρρυνσης και έμπνευσης για νέους επίδοξους ερευνητές & επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα οικονομικά μέσα ή το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης, φιλοδοξώντας να συμβάλλει στη διάδοση πρακτικών καινοτόμου επιχειρηματικότητας με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μέσω βέλτιστων επιχειρηματικών δεξιοτήτων και νέων εφαρμογών. 

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, αρωγός των Αριστείων είναι σημαντικοί φορείς του ιδιωτικού τομέα τόσο από την Ελλάδα, όσο -για πρώτη φορά- και από τον Απόδημο Ελληνισμό.

Εθνικό ‘Ιδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) 
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48
11635, Αθήνα
Τηλ. +30 210.72.73.516
Fax. +30 210.72.46.618
Email: awards@eie.gr


Πηγή/Φωτό: ipaideia.gr

Σχετικά άρθρα