ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100 ΕΚΑΤ. Η ΠΡΟΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΑΘ, ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Σ’ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ε.! (του Σάκη Αποστολάκη)

Ένα μείζον θέμα είναι αν οι Ευρωπαίοι εταίροι γνωρίζουν ότι με χρήματα των κρατών-μελών το Ταμείο Συνοχής χρηματοδοτεί έργα, τα οποία η ελληνική κυβέρνηση δίνει προίκα σε ιδιώτες

Σταγόνα στον ωκεανό φαίνονται τα 2 εκατ. ευρώ του κόστους για τον εκσυγχρονισμό του πληροφορικού συστήματος της ΕΥΑΘ που γίνεται με δημόσιους πόρους και θα δοθεί προίκα στον αγοραστή της εταιρείας.


Η υπόθεση, που προκάλεσε και εισαγγελική έρευνα, ωχριά μπροστά στα έργα άνω των 100 εκατ. ευρώ που εκτελεί το ελληνικό Δημόσιο με χρηματοδότηση είτε από εθνικούς πόρους είτε με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, για λογαριασμό της ΕΥΑΘ, και θα δοθούν επίσης προίκα στον αγοραστή της εταιρείας, χωρίς αυτός να ξοδέψει ούτε καν 1 λεπτό του ευρώ γι’ αυτά.

Ενα μείζον θέμα που προκύπτει, λίγες ώρες πριν από την ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ενωση, είναι αν οι Ευρωπαίοι εταίροι γνωρίζουν ότι με χρήματα των κρατών-μελών το Ταμείο Συνοχής χρηματοδοτεί έργα, τα οποία η ελληνική κυβέρνηση δίνει προίκα σε ιδιώτες.

Και όχι μόνον αυτό. Η κατασκευή των έργων, που είναι προγραμματισμένο να παραδοθούν το 2016, θα συνεχιστεί με χρήματα του Ελληνα φορολογουμένου και της Ε.Ε. ακόμη και μετά τη πώληση της ΕΥΑΘ, που προγραμματίζεται για τις αρχές του 2014, όσο δηλαδή η εταιρεία δεν θα είναι πλέον δημόσια, αλλά ιδιωτική.

Στην τιμή πώλησης
Παρ’ όλ’ αυτά το ελληνικό Δημόσιο και η Ε.Ε. θα συνεχίσουν να πληρώνουν την κατασκευή έργων άνω των 100 εκατ. ευρώ, τη λειτουργία των οποίων θα καρπώνεται, εντελώς ανέξοδα, ο αγοραστής της ΕΥΑΘ. Το κόστος αυτών των έργων αντιστοιχεί στην τιμή που η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ πουλάνε την ΕΥΑΘ, δηλαδή αντί 110 εκατ. ευρώ. Και πέραν αυτού, κάποια από τα έργα αυτά αφορούν τη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Θεσσαλονίκης, την οποία διαχειρίζεται η υποψήφια αγοράστρια κοινοπραξία της ΕΥΑΘ, «Suez-Ακτωρ», και από τους διαγωνισμούς, μεταξύ των αναδόχων-κατασκευαστών, περιλαμβάνεται και η τεχνική εταιρεία «Κάστωρ», θυγατρική της «Ακτωρ».

Τα έργα αυτά κατασκευάζονται από την Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Εργων (ΕΥΔΕ) του ΥΠΕΚΑ, για λογαριασμό της ΕΥΑΘ. Ολα τα στοιχεία που παρατίθενται είναι επίσημα και προέρχονται από την ιστοσελίδα της ΕΥΔΕ. Η ΕΥΔΕ έχει κάνει τη μελέτη και τη δημοπράτηση των έργων αυτών. Ο κατασκευαστής που προκύπτει από το διαγωνισμό πληρώνεται από την ΕΥΔΕ και της παραδίδει το έργο, το οποίο η ΕΥΔΕ με τη σειρά της το παραδίδει στην ΕΥΑΘ. Αυτό γινόταν και ήταν θεμιτό όταν η ΕΥΑΘ ανήκε στο Δημόσιο. Αλλά και όταν η ΕΥΑΘ έγινε Α.Ε., δεν έβγαλε ούτε ένα ευρώ από τα ταμεία της για να γίνουν τα έργα. Δηλαδή, δεν τα πλήρωναν μέσω των λογαριασμών ύδρευσης οι Θεσσαλονικείς καταναλωτές, αλλά όλοι οι φορολογούμενοι Ελληνες. Τώρα όμως και εν όψει της πώλησης της ΕΥΑΘ, το ελληνικό Δημόσιο προικίζει απροκάλυπτα τον ιδιώτη αγοραστή της εταιρείας, χαρίζοντάς του έργα άνω των 100 εκατ. ευρώ, τα οποία πληρώνονται από όλους τους Ελληνες φορολογουμένους.

Ενα άλλο θέμα που προκύπτει είναι αν γνωρίζουν η Ευρωπαϊκή Ενωση και το Ταμείο Συνοχής ότι με χρήματα των κρατών-μελών χρηματοδοτούν τα κάτωθι έργα:
-3ος χωνευτής και συναφή ηλεκτρομηχανολογικά έργα – ολοκλήρωση των συστημάτων μηχανικής πάχυνσης και νερού χρήσης στην ΕΕΛΘ, συνολικού προϋπολογισμού 4,9 εκατ. ευρώ, με ανάδοχο την εταιρεία «Κάστωρ Α.Ε.», θυγατρική τής «Ακτωρ». Το έργο αφορά τη σύνδεση υφιστάμενης εγκατάστασης νερού χρήσης με αντλιοστάσιο δευτεροβάθμιων εκροών και δικτύων σωληνώσεων βιομηχανικού νερού της ΕΕΛΘ, τη σύνδεση υφιστάμενου αντλιοστασίου μηχανικής πάχυνσης ιλύος με δίκτυο τροφοδοσίας χωνευτών, την πλήρη κατασκευή του 3ου χωνευτή και την τοποθέτηση τεσσάρων υφιστάμενων «Heatamix», την κατασκευή κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα εξυπηρέτησης χωνευτών και την κατασκευή κτηρίου συμπιεστών βιοαερίου-σωληνώσεων βιοαερίου-προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμή πέντε (5) συμπιεστών βιοαερίου. Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα ΣΑΕ 076.

-Κατασκευή 2ου Κλάδου Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Θεσσαλονίκης από φρεάτιο 50Ν έως ΕΕΛΘ, προϋπολογισμού 44 εκατ. ευρώ. Ανάδοχος: Κοινοπραξία «Ξανθάκης ΑΤΕ». Οι απαλλοτριώσεις για το έργο ανέρχονται σε 1 εκατ. ευρώ. Η σύμβαση υπογράφτηκε στις 19/6/2013 και αρχική προθεσμία παράδοσης του έργου είναι στις 19/9/2016. Αντικείμενο του έργου είναι η επέμβαση στο τελευταίο τμήμα του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ), και συγκεκριμένα στα τελευταία 4,5 χιλιόμετρα πριν αυτός καταλήξει στην είσοδο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Στο τμήμα αυτό του κεντρικού αγωγού συμβάλλει προοδευτικά πλέον το σύνολο των παροχών των λυμάτων της πόλης, με συνέπεια ο αγωγός να λειτουργεί υπό πίεση, ιδιαίτερα μάλιστα σε περίπτωση μικρών και μεσαίων βροχοπτώσεων. Με το έργο προβλέπεται να κατασκευαστεί και 2ος κλάδος του αγωγού στο τελευταίο τμήμα του, ώστε ο ΚΑΑ να μπορεί να λειτουργεί πάντοτε με βαρύτητα και όχι υπό πίεση, ώστε να αποφεύγονται οι υπερχειλίσεις και η επιβάρυνση του Θερμαϊκού κόλπου.

-Μονάδα ξήρανσης της ιλύος, συνολικού προϋπολογισμού 17,7 εκατ. ευρώ. Παραδόθηκε το φθινόπωρο 2013. Ανάδοχος: «Κωνσταντινίδης ΑΤΕ». Συγχρηματοδότηση κατά 75% από το Ταμείο Συνοχής. Αφορά τνη κατασκευή της μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Αφυδατωμένης Ιλύος, της λυματολάσπης. Η μονάδα απαρτίζεται από δύο παράλληλες γραμμές ξήρανσης με περιστρεφόμενα τύμπανα, ονομαστικής ικανότητας εξάτμισης ανά γραμμή 4.000 χγρ. νερού την ώρα. Η μονάδα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και διαθέτει όλα τα συστήματα για την παραγωγή θερμότητας, επεξεργασίας απαερίων, καθώς και ελέγχου και ασφάλειας λειτουργίας της.

-Κατασκευή Επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 36,5 εκατ. ευρώ. Ο διαγωνισμός έγινε στις 10/7/2012. Σύμφωνα με το από 16ης/07/2012 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, προέκυπτε ως μειοδότρια εταιρεία η κοινοπραξία «Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε. – Κάστωρ Α.Ε. – ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ – Αλέξανδρος Τεχνική ΑΕΕ» με τεκμαρτή μέση έκπτωση 4,39%. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού δεν εγκρίθηκε και εκδόθηκε η απόφαση αναπληρωτή υπουργού ακύρωσης της διαδικασίας και του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 10ης/7/2012, με αρ. πρωτ. οικ. 601/11-3-2013. Αναμένεται η κατάληξη της διαδικασίας με την οποία θα αντιμετωπιστεί η προώθηση του έργου.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ΕΥΔΕ πρόκειται να εκτελέσει για λογαριασμό της ΕΥΑΘ και μέχρι το 2016 δημοπρατημένα έργα συνολικού ύψους γύρω στα 85 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ήδη παραδώσει έργα ύψους 17,7 εκατ. ευρώ, τη Μονάδα Ξήρανσης Ιλύος. Ολα τα άλλα έργα θα εκτελούνται και θα χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους ώς το 2016, ενώ η ΕΥΑΘ θα είναι πλέον ιδιωτική εταιρεία, σύμφωνα με τα σχέδια και τις προθέσεις της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ, που βιάζονται να την πουλήσουν πριν από την καθαρογράφηση της απόφασης του ΣτΕ, η οποία, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, είναι αρνητική ως προς την πώληση της ΕΥΑΘ.


Πηγή/φωτό: Ελευθεροτυπία
Σάκης Αποστολάκης sakisapostolakis0@gmail.com