1

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ 10,5% ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Συνολικά 2,72 τεραβατώρες (TWh) ηλεκτρικής ενέργειας παρήγαγαν τα ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα στην Ιταλία τον Ιούνιο του 2013, ικανά να εφοδιάσουν το 10,5% της εθνικής ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια.

Παρά τη φήμη της Γερμανίας ως το κέντρο της ενεργειακής μετάβασης, η Ιταλία είχε παγκοσμίως την υψηλότερη ηλιακή παραγωγή, με ποσοστό 5,7% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε μεγάλη χώρα της γης το 2012.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα φτάνουν το 6,9% της ηλεκτρικής ενέργειας στο πρώτο τρίμηνο του 2013. 
Κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2013, τα ηλιακά συστήματα παρείχαν το 6,9% της ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας της Ιταλίας, με παραγόμενη 10,7 TWh, μια αύξηση κατά 15% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Πηγή/φωτό: Ημερησία