ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΙΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

cecodhas - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

cecodhas - Σόλων ΜΚΟΠρος τον κ. Γεώργιο Κουτρουμάνη,

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Θέμα: Το τέλος του τομέα της οικονομικά προσιτής κατοικίας στην Ελλάδα λόγω των νέων μέτρων λιτότητας


Αγαπητέ κ. Υπουργέ,

Εμείς, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δημόσιας, συνεταιριστικής και κοινωνικής κατοικίας, η οποία αντιπροσωπεύει 25 εκατομμύρια νοικοκυριά στην ΕΕ και εργάζεται με σκοπό την προώθηση της αξιοπρεπούς και οικονομικά προσιτής κατοικίας για όλους, πληροφορηθήκαμε ότι, την περασμένη Κυριακή, η Ελληνική Βουλή ψήφισε το άμεσο κλείσιμο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), του ελληνικού μέλους της ομοσπονδίας μας, το οποίο και αποτελεί τον μοναδικό οργανισμό στην Ελλάδα που παρέχει οικονομικά προσιτή κατοικία σε εργαζομένους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και που, μέχρι το 2009, ήταν υπεύθυνος για το 95% περίπου της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας του ελληνικού δημόσιου τομέα.

Χωρίς να αμφισβητώ το κυριαρχικό δικαίωμα της Ελληνικής Βουλής να λαμβάνει αποφάσεις τις οποίες θεωρεί αναγκαίες, επιτρέψτε μου να εκφράσω την ανησυχία μας όχι μόνο για τον αφανισμό ενός μέλους μας, αλλά και για το τέλος του τομέα της οικονομικά προσιτής κατοικίας στην Ελλάδα.

Μολονότι έχουμε πλήρη επίγνωση της όλως ιδιαίτερης κατάστασης στην οποία βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα, οφείλουμε να σας εκφράσουμε την άποψη, την οποία συμμερίζεται και ο ΟΕΚ, ότι ο αφανισμός του τομέα της οικονομικά προσιτής κατοικίας στην Ελλάδα θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τη δραματική θέση στην οποία έχουν οδηγηθεί δεκάδες χιλιάδες Έλληνες εργαζόμενοι και, πιθανότατα, θα υπονομεύσει ένα από τα θεμελιωδέστερα στοιχεία που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη μελλοντική ανάκαμψη. Η κίνηση αυτή θέτει επίσης σοβαρότατους περιορισμούς στην εφαρμογή του δικαιώματος στην κατοικία, το οποίο αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα που προωθείται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες και μπορούν να αποτρέψουν τον κυριολεκτικό αφανισμό βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, στις οποίες περιλαμβάνεται και η πρόσβαση στην οικονομικά προσιτή κατοικία. Υπ’ αυτή την έννοια, στηρίζουμε τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2012, σύμφωνα με την οποία «τα Κράτη Μέλη πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην […] εξασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες που στηρίζουν  την ένταξη στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία, όπως πρόσβαση σε βασικό λογαριασµό πληρωµών, παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε ευάλωτους πελάτες και πρόσβαση σε οικονοµικά προσιτή κατοικία».

Γι’ αυτόν τον λόγο, αποστείλαμε επιστολή στους υπουργούς Κοινωνικών Υποθέσεων (EPSCΟ, Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών), με την οποία απευθύνουμε έκκληση ώστε το Συμβούλιο να υιοθετήσει κατεπείγοντα μέτρα με σκοπό να βοηθήσει την Ελλάδα να διατηρήσει τις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες (στις οποίες περιλαμβάνεται η οικονομικά προσιτή κατοικία) και επαρκή κοινωνική πολιτική σε αυτή την περίοδο βαθιάς κρίσης.

Συγχρόνως, επαναλαμβάνουμε ακόμη μία φορά τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας προς τον ΟΕΚ και σας καλούμε να βρείτε μια εναλλακτική λύση αντί του κλεισίματος αυτού του οργανισμού και, άρα, του τέλους του τομέα της οικονομικά προσιτής κατοικίας.

Μετά τιμής,

Vít Vaníček

Πρόεδρος του CECODHAS HOUSING EUROPE

CECODHAS HOUSING EUROPE
Ομοσπονδία δημόσιας, συνεταιριστικής και κοινωνικής κατοικίας

Housing Europe Centre – Square de Meeûs, 18 – B-1050 Βρυξέλλες – τηλ: 02.541.05.61 –claire.roumet@housingeurope.eu
European Commission’s register of interest representatives n°0124622797-55

Το CECODHAS Housing Europe, «Ομοσπονδία δημόσιας, συνεταιριστικής και κοινωνικής κατοικίας», είναι ένα δίκτυο εθνικών και περιφερειακών ομοσπονδιών κοινωνικής κατοικίας, το οποίο συγκεντρώνει 4.500 οργανισμούς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς κατοικίας και 28.000 συνεταιρισμούς κατοικίας. Συνολικά, τα 45 μέλη του σε 19 κράτη μέλη της ΕΕ διαχειρίζονται 25 εκατομμύρια κατοικίες. Τα μέλη του CECODHAS συνεργάζονται με στόχο μια Ευρώπη που παρέχει πρόσβαση σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή κατοικία για όλους, σε κοινότητες οι οποίες είναι κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες και στις οποίες όλοι μπορούν να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό τους.