ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Πράσινο Επιχειρείν – Ένας πλούσιος οδηγός για την πράσινη επιχειρηματικότητα (του Γιάννη Ζήση)

- Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

Prasino Epixeirein Exof2 Yiannis Zisis - Σόλων ΜΚΟΣυγγραφέας: Γιάννης Ζήσης

Γλωσσική επιμέλεια: Ιωάννα Μουτσοπούλου
Γενική επιμέλεια εντύπου: solon.org.gr

Έτος Έκδοσης: 2003
Σελίδες: 506
ISBN: 960-7284-18-6

“Η προστασία του περιβάλλοντος στοχεύει πρωταρχικά στην υγεία και την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων, όπως και στην προστασία της φύσης στο μήκος ζωής όλων των γενεών. Η προσοχή είναι στραμμένη στο μέλλον με βάση την αρχή της αειφορίας – βιωσιμότητας, μέσα από τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο παρόν ώστε ο σύγχρονος κόσμος να είναι βιώσιμος.

Η προστασία των θεμελιωδών αγαθών και της ποιότητάς τους έχει άμεση σχέση με τους σκοπούς και τις διαδικασίες της οικονομικής δραστηριότητας. Όλο και περισσότερο το παρόν και το μέλλον θα χαρακτηρίζονται ως βιώσιμα ανάλογα με τον βαθμό συγχώνευσης της περιβαλλοντικής προστασίας με την οικονομική δραστηριότητα. Η πιο θετική εκδοχή για αυτή την ποιότητα των οικονομικών δράσεων βρίσκεται στην ανάδειξη της ποιότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος ως:
α) Συγκριτικού πλεονεκτήματος για την οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη.
β) Παράγοντα άρσης των περιφερειακών και ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων.
Η πράσινη επιχειρηματικότητα μαζί με το θεσμικό πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την επίτευξη αυτών των στόχων. Υποστηρίζεται μεν από τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές κινήτρων, μόχλευσης ευκαιριών και χρηματοδοτήσεων, αλλά αναδύεται μέσα από την αγορά, από τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνική ζήτηση ” (Απόσπασμα από το βιβλίο, σελ. 20)

Περιεχόμενα Βιβλίου:
Πρόλογος Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (έτος 2003)

Οδηγός Χρήσης του Εγχειριδίου

Μέρος Α΄
Κεφ. 1: Περί πράσινης οικονομίας

Κεφ. 2: Η Ελλάδα και το συγκριτικό πλεονέκτημά της στην πράσινη οικονομία και επιχειρηματικότητα

Κεφ. 3: Εισαγωγή στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Κεφ. 4: Η ιστορία της πράσινης επιχειρηματικότητας

]Κεφ. 5: Το Πλαίσιο του Πράσινου Επιχειρείν

Κεφ. 6: Οικο-Επιχειρηματικότητα και τοπική κοινωνία

Κεφ. 7: Διαχειριστικοί φορείς

Κεφ. 8: Πράσινη επιχειρηματικότητα και Αυτοδιοίκηση

Κεφ. 9: Κοινωνική Οικονομία και ΜΚΟ

Κεφ. 10: Επιχειρηματικές κατηγορίες

Κεφ. 11: Η πράσινη επιχειρηματικότητα, ο επιχειρηματίας και ο εργαζόμενος

Κεφ. 12: Η πράσινη απασχόληση, τα πράσινα επαγγέλματα και οι δομές στήριξης

Κεφ. 13: Ποιότητα, πιστοποίηση, πράσινη επιχειρηματικότητα και αγορά

Κεφ. 14: Βιώσιμος εναλλακτικός τουρισμός, οικοτουρισμός και πράσινη επιχειρηματικότητα

Κεφ. 15: Οικοαγροτική ανάπτυξη

Κεφ. 16: Πολιτιστικό επιχειρείν για το περιβάλλον

Κεφ. 17: Πράσινο επικοινωνείν

Κεφ. 18: Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Κεφ. 19: Τα οικονομικά και άλλα εργαλεία της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης

Κεφ. 20: Στρατηγικά εργαλεία

Κεφ. 21: Α: Η δομή του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, Β: Η δομή των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΠΕΠ)

Κεφ. 21: Γ: Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης & Προστασία του Περιβάλλοντος

Μέρος Β΄
Κεφ. 1: Επτά βήματα για την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη

Κεφ. 2: Περιβαλλοντικό κόστος και οικονομική αποτίμησή του

Κεφ. 3: Εξωτερικές επιδράσεις, οικονομίες και επιβαρύνσεις

Κεφ. 4: Οι οικονομίες κλίμακας

Βιβλιογραφία & Βασικές συντομογραφίες

Ένας πλούσιος οδηγός για την πράσινη επιχειρηματικότητα. Τα θέματα που αναπτύσσονται μεταξύ άλλων είναι: η ιστορία της πράσινης επιχειρηματικότητας, η σχέση της με την οικο-επιχειρηματικότητα και την τοπική κοινωνία, τους φορείς διαχείρισης, τις ΜΚΟ και την κοινωνική οικονομία, τις διάφορες επιχειρηματικές μορφές της στην πράσινη απασχόληση, στα πράσινα επαγγέλματα, την ποιότητα και την πιστοποίηση, τον βιώσιμο εναλλακτικό τουρισμό και τον οικοτουρισμό, την οικοαγροτική ανάπτυξη, τον πολιτισμό για το περιβάλλον, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τα οικονομικά και άλλα εργαλεία της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, τα βήματα για την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη, το περιβαλλοντικό κόστος και την οικονομική αποτίμησή του, και τις εξωτερικές επιδράσεις. Το παρόν βιβλίο χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ(2003) και είναι μια έκδοση του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο).

Κατεβάστε ολόκληρο το βιβλίο  “Πράσινο Επιχειρείν” Γιάννης Ζήσης

 

Σχετικά άρθρα