ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

firenze - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

firenze - Σόλων ΜΚΟΔεσμευτικούς στόχους στην ενεργειακή τους απόδοση θα πρέπει να θέσουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν τελικά εγκριθεί το προσχέδιο σχετικής Οδηγίας που ενέκρινε επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι 27 χώρες-μέλη της Ε.Ε. έχουν θέσει ως στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% έως το 2020, ποσοστό που δεν θα φτάσει ούτε το 10% αν η ενεργειακή κατανάλωση παραμείνει όπως έχει.


Ο στόχος ενεργειακής εξοικονόμησης κατά 20% έως το 2020 δεν έχει μέχρι τώρα δεσμευτικό χαρακτήρα, δεδομένο που επιχειρεί η Οδηγία –αν εγκριθεί- να αλλάξει.

Σύμφωνα με την Επιτροπή που ενέκρινε το προσχέδιο, η δεσμευτικότητα του στόχου μείωσης κατά 20% θα αναγκάσει τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν αυστηρότερη πολιτική σχετικά με τις προσπάθειες σοβαρής ενεργειακής εξοικονόμησης και αποδοτικότητας. Το σημαντικότερο μέτρο σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, είναι η ανακαίνιση και αναπαλαίωση κτιρίων προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ενεργειακή τους απόδοση.

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων είναι τόσο περιβαλλοντικά, όσο και κοινωνικά και οικονομικά. 
Το 40% της παγκόσμιας ενέργειας καταναλώνεται από το κτήρια και το 80% αυτού του ποσοστού, χρησιμοποιείται για την ψύξη ή τη θέρμανσή τους. Η τρομερή αυτή ενεργειακή σπατάλη οδηγεί βέβαια σε αυξανόμενη ζήτηση και τιμές όλα τα είδη καυσίμων και αυξάνει την εξάρτηση οικονομιών από άλλους ή και εγχώριους ανεξάρτητους παραγωγούς ενέργειας, ενώ σε περιβαλλοντικό επίπεδο –πέραν της αυξανόμενης παραγωγής ενέργειας ως συνέπεια της αυξανόμενης ζήτησης- παράγει περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. [1]

Στην Ευρώπη η χαμηλή ενεργειακή απόδοση των κτιρίων είναι υπεύθυνη για το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ ευθύνεται για το 36% των εκπεμπόμενων ρύπων
Η μείωση των εκπομπών ρύπων από την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης συνεισφέρει στην μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, η οποία εν προκειμένω για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τεράστια, όσον αφορά τις εισαγωγές ενέργειας από άλλα κράτη του κόσμου.

Η εξοικονόμηση ενέργειας και η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, τόσο στον αστικό ιστό, όσο και στο ύπαιθρο οδηγεί σε αλλαγή του μικροκλίματος κάθε περιοχής, με μείωση της τοπικής θερμοκρασίας και του ολοένα και αυξανόμενου φαινομένου της αστικής θερμονησίδας.

Σύμφωνα με την Επιτροπή που ενέκρινε το ψήφισμα μάλιστα, τα οφέλη θα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά και όσον αφορά την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Το ψήφισμα προβλέπει την διαδικασία ανακαίνισης και αναπαλαίωσης δημοσίων κτιρίων από τις κυβερνήσεις και σωρευτικό τέλος εξοικονόμησης ενέργειας (“cumulative annual end-use energy savings”) από τις επιχειρήσεις, ενώ “όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις” θα υπόκεινται σε έλεγχο σχετικό με την ενεργειακή τους αποδοτικότητα κάθε τέσσερα έτη.

Επιπλέον στις αρχές του 2015 τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν καταστρώσει τους δικούς τους “oδικούς χάρτες” βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, η οποία με την σειρά της θα οδηγήσει στην αύξηση/βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.


[1] Γιώργος Μαυρουλέας, “Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη θερμομόνωση κτιρίων”,  12 Ιουλίου 2010

Πηγές: Clickgreen, Environmental News Network
Φωτό:wikimedia

Άρης Καπαράκης
Συνεργάτης της ΜΚΟ Σόλων
aris@solon.org.gr

29 Φεβρουαρίου 2012

Σχετικά άρθρα