ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

H EΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ AARHUS (της Ελένης Ν. Σταματίου)

aarhus convention - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

aarhus convention - Σόλων ΜΚΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ – H EΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ AARHUS

Πέντε έτη μετά την ενσωμάτωση της Σύμβασης του Άρχους στην ελληνική νομοθεσία, ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση της αξιοποίησης και εφαρμογής της και τελικά η αποτελεσματικότητά της ως προς την αποκατάσταση της νομιμότητας στην Ελλάδα.


Εξετάζονται ενδεικτικά παραδείγματα σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων και ο τρόπος  και ο βαθμός αντιμετώπισής τους με τη συμβολή των εργαλείων και των δυνατοτήτων που το περιεχόμενο της Σύμβασης παρέχει.

Η μέσω της  αποτίμησης αυτής ελληνική εμπειρία  προσφέρεται προς  εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων με σκοπό την ενδυνάμωση της συμμετοχικής διαδικασίας, της  καθιέρωσης  της πλήρους και έγκαιρης πρόσβασης  στην περιβαλλοντική πληροφορία και  τελικά στο δικαίωμα και στη δυνατότητα των πολιτών στην προάσπιση της  προστασίας  του περιβάλλοντος.

Εισαγωγή
Η ενσωμάτωση της Συνθήκης του Aarhus στην κοινοτική και στην ελληνική νομοθεσία χαιρετίστηκε με αισιοδοξία γιατί σε συμπλήρωση και ως εξέλιξη της προϋφιστάμενης συναφούς νομοθεσίας  στην Ελλάδα, αλλά και ως προβολή της εξέλιξης του περιβαλλοντικού δικαίου συνδέθηκε με την προσδοκία διαφανούς, δημοκρατικής και αξιόπιστης διαδικασίας χειρισμού περιβαλλοντικών θεμάτων.

Πέντε έτη μετά την ενσωμάτωση της Σύμβασης του Aarhus στην ελληνική νομοθεσία, ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση της αξιοποίησης και της επίτευξης της εφαρμογής της και τελικά η αποτελεσματικότητά της ως προς την αποκατάσταση της νομιμότητας στην Ελλάδα. Πέραν αυτής, είναι χαρακτηριστική η έμφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κοινωνική συνιστώσα και στην πληροφόρηση και στην ευαισθητοποίηση του κοινού[1] (Ψαλτάκη: 188-189), όπως και η συμβολή της στην προστασία του περιβάλλοντος, διαμέσου της ατομικής ή συλλογικής κινητοποίησης.

Τη σύντομη αναφορά στα οικεία σημεία της Σύμβασης του Aarhus ακολουθεί αυτή στην ελληνική εθνική νομοθεσία περί περιβαλλοντικής πληροφόρησης πριν την ισχύ της  Σύμβασης, με την πρόβλεψη της συμμετοχής του κοινού στη λήψη αποφάσεων με τον Ν.1650/1986 (νόμο –πλαίσιο για το περιβάλλον).

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την εισήγηση της κ. Ελένης Ν. Σταματίου (pdf)


[1] Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος προσφέρει επιστημονική στήριξη στα ευρωπαϊκά όργανα στοχεύοντας στη συλλογή και διάδοση συγκρίσιμων πληροφοριών στον τομέα του περιβάλλοντος (Ψαλτάκη: 189).

Ελένη Ν. Σταματίου,
Αρχιτέκτων ΕΜΠ, MSc Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δρ. Πολεοδομίας-Χωροταξίας (Phd, PPhd)

Ευχαριστούμε την κ. Σταματίου για την παραχώρηση της εισήγησής της προς αναδημοσίευση

Σχετικά άρθρα