ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ

amnesty kata vasanistiriwn - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

amnesty kata vasanistiriwn - Σόλων ΜΚΟΔημόσια Δήλωση — Ελλάδα: Η Διεθνής Αμνηστία καλωσορίζει τη δέσμευση της Ελλάδας για την επικύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου για τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και καλεί για αυξημένη προστασία προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υιοθετεί το αποτέλεσμα της Οικουμενικής Περιοδικής Ανασκόπησης για την Ελλάδα

Η Διεθνής Αμνηστία καλωσορίζει τη δέσμευση της Ελλάδας να επικυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση να συγκροτήσει αμέσως μηχανισμό διεξαγωγής περιοδικών επισκέψεων σε μέρη όπου υπάρχει στέρηση της ελευθερίας, με σκοπό να αποτρέψει βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία.

Η Διεθνής Αμνηστία καλωσορίζει επίσης τη στήριξη της Ελλάδας στις συστάσεις για δημιουργία ενός συστήματος ασύλου που συνάδει με τα διεθνή και τοπικά πρότυπα για την προστασία και υποδοχή αιτούντων άσυλο και καλεί την κυβέρνηση να εξασφαλίσει την άμεση και αποτελεσματική του σύσταση.

Η οργάνωση έχει παρατηρήσει δραματική αύξηση των εγκλημάτων που υποκινούνται από ρατσισμό εναντίον υπηκόων από τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Απευθύνει έκκληση στην Ελλάδα να αναλάβει αμέσως δράση αναφορικά με αποδεκτές συστάσεις για την καταπολέμηση του ρατσισμού, των ρατσιστικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και σχετικής έλλειψης ανοχής, με στόχο την εξάλειψη αυτής της μάστιγας.

Η Διεθνής Αμνηστία εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη μεταχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων. Έχει επανειλημμένα τεκμηριώσει την παρατεταμένη κράτηση ανηλίκων σε κέντρα κράτησης μεταναστών, υπό άθλιες συνθήκες και, σε κάποιες περιπτώσεις, μαζί με ενήλικες. Η Διεθνής Αμνηστία καλωσορίζει την εστίαση σε αυτή την επανεξέταση και τονίζει την ανάγκη για ένα αποτελεσματικό πλαίσιο, ώστε να καταργηθεί, στο νόμο και στην πράξη, η κράτηση ασυνόδευτων παιδιών, αιτούντων ασύλου και μεταναστών. Σε όλα τα ασυνόδευτα παιδιά θα έπρεπε να παρέχεται επίτροπος και ασφαλής κατοικία κατά την άφιξή τους στην Ελλάδα.

Στο παρελθόν, η Διεθνής Αμνηστία έχει εκφράσει ανησυχίες για την αποτυχία των αρχών να εξασφαλίσουν ότι η αστυνομία σέβεται και προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επαναδιατυπώνει τις ανησυχίες της για την έλλειψη ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας του Γραφείου για τα Περιστατικά Αυθαιρεσίας εκ μέρους της Αστυνομίας και ενθαρρύνει την κυβέρνηση να συστήσει έναν πλήρως ανεξάρτητο και αποτελεσματικό μηχανισμό καταγγελιών που αφορούν την αστυνομία.

Η Διεθνής Αμνηστία καλωσορίζει τη στήριξη της Ελλάδας στη σύσταση να αναγνωρίζει τα ζευγάρια του ίδιου φύλου και την ενθαρρύνει να προχωρήσει στην αναγνώριση της συμβίωσης και του γάμου ατόμων του ίδιου φύλου στην εγχώρια νομοθεσία.

Υπόβαθρο

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ υιοθέτησε το αποτέλεσμα της Οικουμενικής Περιοδικής Ανασκόπησης της Ελλάδας στις 22 Σεπτεμβρίου του 2011 στη 18η συνεδρίασή της. Πριν την υιοθέτηση της έκθεσης της ανασκόπησης, η Διεθνής Αμνηστία έκανε την ακόλουθη προφορική δήλωση. Η Διεθνής Αμνηστία συνέβαλε επίσης στη δημιουργία της πληροφοριακής βάσης της ανασκόπησης μέσω της υποβολής της στην Ελλάδα.

Δημόσιο Έγγραφο

Πηγή/φωτό: Διεθνής Αμνηστία – Ελληνικό Τμήμα