ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Ελλάδα  έχει απορροφήσει  το 78% του προγράμματος καταπολέμησης της νιτρορύπανσης σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδος αλλά με καθυστέρηση μιας πενταετίας,  αφού  οι απορροφήσεις αφορούσαν μεταβατικές υποχρεώσεις της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού (2000-2006).  Αυτό προκύπτει από απάντηση της Επιτροπής σε  σχετική ερώτηση του  Ευρωβουλευτή Νίκου Χουντή.


Πιο  συγκεκριμένα  η Επιτροπή αφού ενημερώνει τον Έλληνα Ευρωβουλευτή ότι «στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  2007-2013 που έχει εγκριθεί για την Ελλάδα, η εκτιμώμενη δημόσια δαπάνη που προβλέπεται για την εν λόγω δράση  ανέρχεται σε 269.526.435 ευρώ.» πληροφορεί ότι   «οι πληρωμές δημοσίων δαπανών που έγιναν έως τις 31 Αυγούστου 2011 για την προαναφερθείσα δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων από νιτρικά περιοχών» ανήλθαν σε 209.902.985 ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσοστό απορρόφησης να φτάσει σε ποσοστό 78%».

Στη συνέχεια της απάντησης της η Κομισιόν φροντίζει να διευκρινίσει ότι : «Οι εν λόγω πληρωμές αφορούσαν στο σύνολό τους μεταβατικές υποχρεώσεις που ήταν απόρροια της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού και είχαν γίνει σε δύο περιοχές, και ειδικότερα στις περιοχές α) της Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλίας (συμπεριλαμβανομένου ενός μέρους του Νομού Φθιώτιδας) και 
β) της πεδιάδας Θεσσαλονίκης-Πέλλας-Ημαθίας (συμπεριλαμβανομένου του νομού Κιλκίς)» και καταλήγε : «Οι   Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων  (στο σκέλος των δημοσίων δαπανών) που δεσμεύθηκαν για κάθε μία από τις προαναφερόμενες περιοχές ανήλθαν σε 269 εκατομμύρια και σε 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα ποσοστά απορρόφησης έως τα τέλη Αυγούστου 2011 έφτασαν σε 89% και σε 62%, αντίστοιχα..»

Πηγή/φωτό: econews