1

ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ Ή ΝΑ ΠΛΕΟΝΑΖΕΙ ;

(Πηγή: Το Ποντίκι – ΠΑΝΟΣ)