ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ Η Ε.Ε.

metanastes 1 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

metanastes 1 - Σόλων ΜΚΟΗ ΕΕ επιδιώκει τη δημιουργία ενός κοινού συστήματος ασύλου, την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων και της επιτήρησης στην εσωτερική ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας καθώς και την κάλυψη κενών στην αγορά εργασίας μέσω της μεταναστευτικής πολιτικής.


Ας τους βοηθήσουμε
Από τις αρχές του έτους, η πολιτική αναταραχή στη Βόρεια Αφρική οδήγησε 25.000 μετανάστες στις ακτές της ΕΕ, κυρίως στην Ιταλία και τη Μάλτα.
Η ΕΕ έχει ηθική υποχρέωση να δεχτεί όσους ζητούν νομίμως άσυλο, και πιστεύεται ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα συνδράμουν στο έργο τους τις χώρες που, λόγω γειτνίασης, δέχονται τα μεγαλύτερα κύματα μεταναστών.
Όμως, εντυπωσιασμένοι από τις θλιβερές εικόνες με τις ξεχαρβαλωμένες βάρκες και τις κατακλυσμένες από μετανάστες παραλίες συχνά ξεχνάμε ότι είναι και προς το συμφέρον της Ευρώπης μια περισσότερο συνεκτική, ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη προσέγγιση σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης.

Ας βοηθήσουμε τους εαυτούς μας
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Το 2007, ο ενεργός πληθυσμός της Ευρώπης ήταν συνολικά 235 εκατομμύρια. Οι εργαζόμενοι αυτοί πληρώνουν τις συντάξεις μας και χρηματοδοτούν τα συστήματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, τα οποία ήδη βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση.
Το 2060, η Ευρώπη θα έχει 50 εκατομμύρια λιγότερους εργαζόμενους, εφόσον διατηρηθούν τα σημερινά επίπεδα μετανάστευσης. Διαφορετικά, 110 εκατομμύρια λιγότεροι εργαζόμενοι απ΄ό,τι σήμερα θα πρέπει να συντηρήσουν το σημερινό ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο.
Μέχρι το 2020 υπολογίζεται ότι θα υπάρχει έλλειψη περίπου ενός εκατομμυρίου εργαζομένων μόνο στον τομέα της υγείας. Οι μετανάστες μπορούν να συμβάλουν στην κάλυψη αυτών και πολλών άλλων κενών.

Μια ισορροπημένη προσέγγιση
Στις νέες προτάσεις για τη μετανάστευση που έχει εκπονήσει η Επιτροπή γίνεται διάκριση μεταξύ των οικονομικών μεταναστών που προσπαθούν να εισέλθουν παράνομα στην ΕΕ, των προσφύγων, όσων ζητούν άσυλο και των προσωρινά εκτοπισμένων που επιθυμούν να επιστρέψουν σύντομα στην πατρίδα τους. Οι προτάσεις προβλέπουν τα εξής:

  • υιοθέτηση, μέχρι το 2012, κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης για την παροχή ασύλου
  • ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και της επιτήρησης σστην εσωτερική ζώνη ελεύθερης κυκλοφορίας, με στόχο την πρόληψη της λαθρομετανάστευσης και του εγκλήματος
  • χρησιμοποίηση της νόμιμης μετανάστευσης για την κάλυψη αναμενόμενων ελλείψεων σε εργαζομένους και δεξιότητες
  • ανταλλαγή πληροφοριών για τις καλύτερες πρακτικές κοινωνικής ένταξης των νόμιμων μεταναστών
  • στρατηγική προσέγγιση των σχέσεων με τρίτες χώρες με σκοπό τη διευκόλυνση της νόμιμης μετανάστευσης και την πρόληψη της λαθρομετανάστευσης.

Το 2010, εγκαταστάθηκαν στην ΕΕ 5.000 πρόσφυγες, δηλαδή, λιγότεροι απ΄ό,τι στις ΗΠΑ ή στον Καναδά.

(Πηγή/Φωτό: europa.eu)
9 Μαΐου 2011

Σχετικά άρθρα