ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΩΡΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

Cryo surgery - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

Cryo surgery - Σόλων ΜΚΟΤο «ισπανικό µοντέλο» µεταµοσχεύσεων επιχειρεί να εφαρµόσει το υπουργείο Υγείας στη χώρα µας. Ετσι και στην περίπτωση που τεθεί σε ισχύ, όλοι οι ενήλικοι πολίτες της χώρας θα είναι δυνάµει δωρητές οργάνων – εκτός και αν όσο ζούσαν είχαν δηλώσει ρητά το αντίθετο στον Εθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων (ΕΟΜ).


Oπως υπογραµµίζεται στο προσχέδιο νόµου «∆ωρεά και Μεταµόσχευση Οργάνων και άλλες διατάξεις» που κοινοποιήθηκε χτες, «η αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων από ενήλικο θανόν πρόσωπο πραγµατοποιείται εφόσον όσο ζούσε δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του. Πρόκειται για εικαζόµενη συναίνεση». 

Η ρύθµιση αυτή φέρνει τα πάνω κάτω στον τοµέα των µεταµοσχεύσεων στη χώρα µας, αφού σήµερα ισχύει το ακριβώς αντίθετο. ∆ηλαδή, δωρητές οργάνων θεωρούνται όσοι είχαν εκφράσει γραπτώς την επιθυµία τους αυτή στον ΕΟΜ ή όταν υπάρχει η συγκατάθεση των συγγενών για την αφαίρεση και δωρεά οργάνων προς µεταµόσχευση. 

Ωστόσο, η ελληνική τακτική δεν φαίνεται να έχει αποφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα, καθώς µόλις το 0,9% των πολιτών έχουν δηλωθεί ως δωρητές οργάνων. 

Οµως, όπως είπε ο πρόεδρος του ΕΟΜ Γιάννης Βλαχογιάννης, το ισπανικό και το πορτογαλικό µοντέλο δεν αποτελούν απαραίτητα τη «συνταγή» της επιτυχίας. 

«Ακόµη κι όταν νοµικά δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση, είναι πρακτικά αδύνατον να αφαιρέσει ένας γιατρός τα όργανα από έναν εγκεφαλικά νεκρό ασθενή, εάν πρωτίστως δεν έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση των συγγενών – οι οποίοι θα περιµένουν στον διάδροµο, αγωνιώντας για τον άνθρωπό τους», τονίζει στα «ΝΕΑ» ο κ. Βλαχογιάννης. 

Σηµείωσε ωστόσο πως στην περίπτωση που τεθεί σε ισχύ το πολυνοµοσχέδιο, διευκολύνονται οι διαδικασίες και οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις (όπως είναι για παράδειγµα η υπογραφή συγκατάθεσης). 

Στην Ελλάδα και όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, µόνιµο εµπόδιο που οδηγεί τους συγγενείς να αρνούνται τη δωρεά οργάνων των εκλιπόντων είναι η έλλειψη εµπιστοσύνης στο ΕΣΥ. 

Aνοίγει ο δρόμος
Το προσχέδιο νόµου ανοίγει τον δρόµο για αφαίρεση οργάνων (π.χ. νεφρό) από ζώντες δότες, οι οποίοι πλέον µπορούν να χαρίσουν ζωή όχι µόνον στους κοντινούς συγγενείς αλλά και στους µακρινούς (µέχρι και τον τέταρτο βαθµό εξ αίµατος και δεύτερο βαθµό εξ αγχιστείας). 

Μάλιστα, προβλέπεται και η δωρεά οργάνου από ζώντα σύζυγο ή συγγενή για ασθενή που χρήζει µεταµόσχευσης, ακόµη κι αν δεν υπάρχει ιστοσυµβατότητα. «Πραγµατοποιείται η αφαίρεση του οργάνου και ταυτόχρονα ο ασθενής προτάσσεται στην κατάταξη στο Εθνικό Μητρώο». Πάντως, και όπως προβλέπεται στο ίδιο προσχέδιο νόµου, οι κυρώσεις θα είναι αυστηρές στην περίπτωση που διαπιστωθεί οικονοµικό αντάλλαγµα για δωρεά οργάνων – έως και τρία χρόνια φυλάκισης και χρηµατική ποινή που φτάνει έως και τα 15.000 ευρώ.

(Πηγή:Τα Νέα)

Σχετικά άρθρα