ΟΙ ΕΚΠΕΦΡΑΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ (του Γιώργου Μαυρουλέα)

Δεσμεύσεις, ενεργειακή ταυτότητα και προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης
Ανάλογα με την κατασκευή ενός κτηρίου αλλά και από τις ενεργειακές επεμβάσεις που έχουν ή δεν έχουν γίνει σε αυτό, μπορεί να εντοπισθεί εκείνο το τμήμα που συμβάλει περισσότερο σε σπατάλη ενέργειας. 
Ο εντοπισμός αυτός είναι σημαντικός ώστε να επιλεγούν οι ενεργειακές εκείνες επεμβάσεις που θα έχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Κατά μέσο όρο ένα κτήριο παρουσιάζει ενεργειακές απώλειες από την οροφή κατά 35% έως 40%, από τους τοίχους 30-35%, από τα τζάμια 15%, και το υπόλοιπο μοιράζεται σε κουφώματα, χαραμάδες κλπ. Σημαντικό ποσοστό που ποικίλει παίζει και ο καυστήρας θέρμανσης. Όπως μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό ένα κτήριο με εκτεταμένα υαλοστάσια αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά ενεργειακών απωλειών από αυτά. Ένα οροφοδιαμέρισμα σε ενδιάμεσο όροφο έχει πολύ μικρές απώλειες από την οροφή. Αντιθέτως τα ποσοστά απωλειών από τον τοίχο ή άλλα σημεία του κελύφους αυξάνουν σημαντικά.

 Στα νεόδμητα κτήρια πλέον ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) επιβάλλει η βαθμονόμηση του κτηρίου με βάση την ενεργειακή του απόδοση, θα πρέπει να είναι ίση ή υψηλότερη από την κατηγορία Β+. Διαφορετικά το κτήριο θεωρείται ως αυθαίρετη κατασκευή και δε θα μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί από τη ΔΕΗ, μέχρι να ολοκληρωθούν εκείνες οι ενεργειακές επεμβάσεις που θα το ανεβάσουν (τουλάχιστον) στη αποδεκτή κατηγορία βάσης.

 Στα παλαιά κτήρια (και τέτοια θεωρούνται όλα όσα πήραν άδεια κατασκευής πριν την έναρξη ισχύος του ΚΕΝΑΚ), η βαθμονόμηση επιβάλλεται όταν πρόκειται να πωληθούν και είναι αναγκαία η επισήμανση της ενεργειακής  ταυτότητάς τους, στα συμβόλαια. Από τις 9 Ιουνίου μάλιστα του 2011 η υποχρεωτικότητα αυτή θα μεταφερθεί και στα ενοικιαζόμενα κτήρια (που υποχρεούνται με βάση τον ΚΕΝΑΚ να έχουν ενεργειακή ταυτότητα).

Η ενεργειακή βαθμονόμηση δε σημαίνει ταυτόχρονα και επιβολή επεμβάσεων για ενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών κτηρίων, αλλά μόνο τη βαθμονόμησή τους, δηλαδή να αποκτήσουν ενεργειακή ταυτότητα. Ο νομοθέτης  (που στην ουσία είναι Ευρωπαϊκή οδηγία) στοχεύει στο να καταστήσει την αγορά, εκείνο τον παράγοντα που θα ασκήσει κατάλληλα και ανώδυνα για την Πολιτεία, εκείνη τη πίεση στον ιδιοκτήτη που θα τον αναγκάσει να προχωρήσει σε επεμβάσεις που θα εξοικονομούν ενέργεια στο κτήριό του. 
Η ενεργειακή ταυτότητα θα αποκαλύπτει ουσιαστικά κρυμμένες αυτή τη στιγμή δαπάνες, οι οποίες σχετίζονται με τη θέρμανση και την ψύξη του κτηρίου και τις οποίες επωμιζόταν ως τώρα ο αγοραστής ή ο ενοικιαστής. Με τον τρόπο αυτό πλέον, οι κρυμμένες αυτές δαπάνες αναγνωρίζονται και συνυπολογίζονται     Ως αποτέλεσμα τούτου θα εξορθολογίζεται η αγορά ή ενοικίαση κατοικίας καθώς εισάγονται πλέον αντικειμενικά και ποιοτικά κριτήρια της πραγματικής της αξίας. 

Ως το 2020, η χώρα μας, μαζί με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει δεσμευθεί να επιτύχει το στόχο 20-20-20 όπως ονομάζεται. Δηλαδή την μείωση της ενέργειας που καταναλώνει κατά 20%, τη μείωση των εκπομπών αερίων που συμβάλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 20% και να αυξήσει την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 20% τη συνολικής της παραγωγής μέχρι το 2020. 

Τα κτήρια είναι γνωστό ότι συμβάλουν κατά 37% στη συνολική κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα και κατά 50% περίπου στη συνολική εκπομπή θερμοκηπικών αερίων. 
Τα νούμερα αυτά βρίσκονται πολύ κοντά στον παγκόσμιο μέσο όρο. Από την άλλη έχει μετρηθεί ότι το 80% περίπου της καταναλισκομένης ενέργειας στα κτήρια, συνδέεται με τη θέρμανση ή ψύξη τους. Το υπόλοιπο 20% σχετίζεται με τη χρήση των οικιακών ή άλλων ηλεκτρικών συσκευών.

Στα πλαίσια αυτά ο έλληνας πρωθυπουργός εξήγγειλε πρόσφατα από το Ζάππειο σε συνάντηση με τους εκπροσώπους σχετικών επαγγελματικών συλλογικών φορέων, το πρόγραμμα «Κτίζοντας το Μέλλον» που στοχεύει στη βάση εθελοντικών συμφωνιών. Με αυτές προσδοκά να εξασφαλίσει εκείνες τις εκπτώσεις (τουλάχιστον 20%) που θα καταστήσουν ελκυστικότερες και πιο προσιτές τις αξίες ενεργειακών παρεμβάσεων στα κτήρια. 

Το πρόγραμμα από όλους τους παράγοντες της αγοράς κρίνεται ως εξαιρετικά φιλόδοξο. Στοχεύει σε 3.200.000 συνολικά ενεργειακές παρεμβάσεις στα κτήρια που θα εξοικονομήσουν τεράστια ποσοστά ενέργειας με σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία. [Για το πρόγραμμα αυτό και για τα τρέχοντα προγράμματα, τις δυσκολίες που παρουσιάζει και την εξέλιξή του θα ενημερώσουμε σε επόμενα άρθρα μας].

Γιώργος Μαυρουλέας, Πτυχιούχος τεχνικός μονώσεων κατά DIN,
Πολιτικός Επιστήμονας, Μέλος της Μ.Κ.Ο. Σόλων
gmavrouleas@solon.org.gr

Φωτό: wikimedia, Michael Gallacher 

5 Μαρτίου 2011

Για περισσότερες πληροφορίες: www.monotech.gr