ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»

Old Houses common - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

Old Houses common - Σόλων ΜΚΟΤο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» προβλέπει την επιδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας για νομίμως υφιστάμενα παλαιά κτήρια σε όλη τη χώρα, που:
–χρησιμοποιούνται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία, 
–βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης1 μικρότερη ή ίση των 1.750 €/ τ.μ., όπως αυτή έχει διαμορφωθεί πριν τις 31.12.2009, 
–έχουν κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί χωρίς την εφαρμογή του Κανονισμού θερμομόνωσης (πριν τις 31.12.1979), 
–έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ, 
–δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα και 
–οι ιδιοκτήτες τους πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες/ωφελούμενους, οι οποίοι, εισοδηματικά, εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες, με διακριτά κίνητρα ανά κατηγορία. Συγκεκριμένα:

Ωφελούμενοι – Κίνητρα Κατηγορίας Α: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τα 22.000€ ή σε περίπτωση εγγάμων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τα 40.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν δάνειο ύψους 70% με επιδότηση επιτοκίου 100% (Άτοκο δάνειο) και επιχορήγηση ύψους 30%, επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης, με απευθείας πληρωμή των αναδόχων/ προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από την τράπεζα.

Ωφελούμενοι – Κίνητρα Κατηγορίας Β: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 22.000 € και δεν ξεπερνά τις 40.000 € ή σε περίπτωση εγγάμων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 40.000€ και δεν ξεπερνά τις 60.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν χαμηλότοκα δάνεια ύψους 85% και επιχορήγηση ύψους 15%, επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης, με απευθείας πληρωμή των αναδόχων/ προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από την τράπεζα.

Ωφελούμενοι – Κίνητρα Κατηγορίας Γ: Οι ωφελούμενοι των οποίων το ατομικό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο των 40.000 € και δεν ξεπερνά τις 60.000 € ή σε περίπτωση εγγάμων το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα είναι μεγαλύτερο τις 60.000€ και δεν ξεπερνά τα 75.000€. Για την κατηγορία αυτή, το κίνητρο αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου το οποίο ανέρχεται στο 100% του τελικού επιλέξιμου Προϋπολογισμού όπως αυτός θα προκύπτει μετά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης, με απευθείας πληρωμή των αναδόχων/ προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από την τράπεζα.

Οι εργασίες για να είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και θα αφορούν αποκλειστικά τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων.

1.Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. 
2.Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής. 
3.Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή από 01/02/2011 έως 31/03/2011.

Διενέργεια 1ης Ενεργειακής Επιθεώρησης
Η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση και αντίστοιχα η έκδοση του 1ου ΠΕΑ, πρέπει να διενεργηθεί πριν από την κατάθεση της αίτησης από τον ωφελούμενο.

 

Πηγή: http://www.ypeka.gr/

(Φωτό: wikimedia)