ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

METΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

pc1 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

pc1 - Σόλων ΜΚΟΜέτρα για να μπορούν οι καταναλωτές να ελέγχουν καλύτερα πώς συλλέγονται και χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους στοιχεία
        
Στην εποχή του Διαδικτύου και της παγκοσμιοποίησης, είναι ολοένα πιο δύσκολο να κρατάει κανείς απόρρητα τα προσωπικά του στοιχεία. Οι αγορές μέσω Διαδικτύου ή η ανταλλαγή φωτογραφιών και προσωπικών στοιχείων μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, έχουν γίνει πλέον μέρος της καθημερινής μας ζωής.       

         Παρόλο που οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι από τους αυστηρότερους στον κόσμος χρειάζεται αναθεώρηση με βάση τις αλλαγές της τεχνολογίας και του τρόπου ζωής. Η νέα στρατηγική για την προστασία των δεδομένων  σκοπό έχει να διασφαλίσει ότι όλοι θα γνωρίζουν πώς χρησιμοποιούνται τα στοιχεία που εμπιστεύονται σε εταιρείες, δημόσιες αρχές και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Όσοι έχουν στη διάθεσή τους προσωπικά δεδομένα, όπως οι παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών ή οι μηχανές αναζήτησης, θα υποχρεούνται να αποκαλύπτουν ποιος συλλέγει τα δεδομένα αυτά και για ποιο σκοπό.

        Η νέα στρατηγική εισάγει για πρώτη φορά την έννοια του “δικαιώματος διαγραφής από τη μνήμη”, δηλαδή του δικαιώματος καθενός να ζητά την πλήρη διαγραφή των δεδομένων του αμέσως μετά την εξυπηρέτηση του αρχικού σκοπού αποστολής τους. Σήμερα, μόνον οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές, σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι κάποιος έχει παράνομη πρόσβαση στα προσωπικά τους στοιχεία. Η νέα στρατηγική θα επεκτείνει την υποχρέωση αυτή και σε άλλους κλάδους, όπως π.χ. στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

        Οι εταιρείες θα μπορούν να στέλνουν προσωπικά στοιχεία εκτός ΕΕ μόνον εφόσον ο αποδέκτης των στοιχείων αυτών βρίσκεται σε χώρα που διαθέτει ανάλογο επίπεδο προστασίας δεδομένων. Θα προστατεύονται επίσης και τα προσωπικά στοιχεία που κατέχουν η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές. Οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων θα ενισχυθούν και θα πρέπει να συνεργάζονται πιο στενά μεταξύ τους για την αποφυγή τυχόν καταχρήσεων.

        Η νέα στρατηγική στοχεύει επίσης να διαμορφώσει μια κοινή προσέγγιση σε όλη την ΕΕ. Δεδομένου ότι οι σημερινοί κανόνες δεν εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο από όλες τις χώρες, δεν είναι σαφές κάθε φορά ποιος νόμος ισχύει και σε ποια περίπτωση. Αυτό μπορεί να αποβεί εμπόδιο για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με την αναθεώρηση της νομοθεσίας, οι πολυεθνικές εταιρείες θα πρέπει να συμμορφώνονται με ένα ενιαίο σύνολο κανόνων.

Μπορείτε να στείλετε τις απόψεις σας σχετικά με τη νέα στρατηγική μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. Τα σχόλιά σας θα ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση της νομοθετικής πρότασης, που θα υποβληθεί εντός του 2011.

Περισσότερα για την προστασία των δεδομένων 

(Πηγή/φωτόeuropa.eu

Νοεμβρίου 2010

Σχετικά άρθρα