ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

E.E.: ΥΨΗΛΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

αρχείο λήψης 65 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

αρχείο λήψης 65 - Σόλων ΜΚΟΚοινοί κανόνες ΕΕ για την τελική διάθεση αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου από πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς. Οι πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί παράγουν το ένα τρίτο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στην ΕΕ, αλλά, ταυτόχρονα, και 7.000 περίπου κυβικά μέτρα ραδιενεργά απόβλητα το χρόνο. Σήμερα, τα απόβλητα αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου αποθηκεύονται σε κέντρα στην επιφάνεια του εδάφους ή σε μικρό βάθος, αλλά αυτή είναι μια προσωρινή λύση μέχρι να μειωθεί κάπως η θερμοκρασία και η ραδιενέργεια.

        Δεδομένου ότι τα ραδιενεργά απόβλητα παραμένουν επικίνδυνα μέχρι και για ένα εκατομμύριο χρόνια, η ασφαλέστερη μακροχρόνια λύση είναι η αποθήκευσή τους βαθιά στο έδαφος, όπου οι κίνδυνοι ατυχημάτων, πυρκαγιών ή σεισμών είναι περιορισμένοι.
        Η νομοθεσία της ΕΕ επιχειρεί να μειώσει την ανησυχία των πολιτών για τα πυρηνικά, η οποία οφείλεται εν μέρει στο καταστροφικό ατύχημα του Τσερνομπίλ το 1986. Πρόσφατη έρευνα της ΕΕ για την πυρηνική ασφάλεια έδειξε ότι το 82% των ερωτηθέντων θεωρεί χρήσιμη τη θέσπιση νομοθεσίας ΕΕ για τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων.

        Η προτεινόμενη δέσμη κοινών προτύπων ασφάλειας της ΕΕ για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και τη δημιουργία υπόγειων χώρων αποθήκευσης μεγάλου βάθους έχει ως στόχο να στρέψει τις χώρες της ΕΕ προς την μακροχρόνια αυτή λύση. Τα πρότυπα αυτά θα ισχύουν και για τα ραδιενεργά απόβλητα που προέρχονται από τα νοσοκομεία, τη βιομηχανία και την έρευνα. Επίσης, μέσω των προτύπων αυτών, θα καταστούν και τα πρότυπα ασφάλειας του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας νομικά δεσμευτικά για όλες τις κυβερνήσεις των χωρών μελών της ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει να δημοσιεύσουν σχέδια για χώρους αποθήκευσης. Εάν τα σχέδια αυτά δεν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας, η Επιτροπή θα μπορεί να ζητά την τροποποίησή τους.

        Μια ανεξάρτητη αρχή θα χορηγεί άδειες κατασκευής και διαχείρισης των χώρων αποθήκευσης, ενώ ταυτόχρονα θα ελέγχει την ασφάλειά τους. Θα επιτρέπεται η σύναψη συμφωνιών μεταξύ χωρών μελών της ΕΕ για την κοινή διαχείριση αποθηκευτικών χώρων, αλλά θα απαγορεύεται η εξαγωγή αποβλήτων σε χώρες εκτός ΕΕ. Το κοινό θα πρέπει, αφενός, να ενημερώνεται για τα σχέδια κατασκευής χώρων αποθήκευσης ραδιερνεργών αποβλήτων και, αφετέρου, να μπορεί να εκφράζει τη γνώμη του σχετικά με τον τόπο κατασκευής τέτοιων χώρων.

        Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 143 πυρηνοηλεκτρικοί σταθμοί σε 14 χώρες της ΕΕ. Η Φινλανδία, η Σουηδία και η Γαλλία σχεδιάζουν να δημουργήσουν τους πρώτους χώρους αποθήκευσης εντός της ΕΕ την προσεχή 15ετία.

Περισσότερα για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων 

Περισσότερα για την πυρηνική ασφάλεια

(Πηγή/φωτόeuropa.eu

Νοεμβρίου 2010

Σχετικά άρθρα