ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, ΣΥΝΘΕΣΗ & ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΕΩΝ

TO ΔΝΤ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΕ ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (του Αλέξανδρου Μπέλεση)

Strauss Kahn Trichet Draghi - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

Strauss Kahn Trichet Draghi - Σόλων ΜΚΟ

Ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προωθεί προς τα έξω την εικόνα ότι έχει «μεταρρυθμιστεί», ότι ενδιαφέρεται πλέον για τους οικονομικά ασθενέστερους και ότι έχει απαρνηθεί τις αποδεδειγμένα καταστροφικές  πρακτικές του παρελθόντος, πρόσφατες ανεξάρτητες μελέτες επισημαίνουν ότι οι όποιες αλλαγές στην πράξη αποδεικνύονται επουσιώδεις.               
       Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2010, η ΜΚΟ Third World Network and Eurodad, δημοσίευσε μια μελέτη η οποία αναλύει  τις συνθήκες του ΔΝΤ στις χώρες χαμηλού εισοδήματος, επισημαίνοντας ότι η υποσχόμενη «μεγαλύτερη ευελιξία» είναι βραχυπρόθεσμη.

Έκθεση της Σχολής Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών (SOAS)
        
Οι ερευνητές της Σχολής Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών (SOAS), θεωρούν ότι το Ταμείο επιστρέφει ήδη στις παραδοσιακές «λύσεις» των αντιπληθωριστικών οικονομικών πολιτικών και αποτρέπουν τις αναπτυξιακές πολιτικές μέσω μακροπρόθεσμων δημόσιων επενδύσεων. Η πλειονότητα των χωρών του δείγματος της μελέτης, αντιμετωπίζουν ήδη αυστηρότερους δημοσιονομικούς περιορισμούς μέσα στο 2010. 
       Οι συγγραφείς της μελέτης κάνουν λόγο για «περιθωριακές προσαρμογές» στην παραδοσιακή πολιτική του ΔΝΤ, παρατηρώντας ότι «η υποκείμενη ιδεολογία και οι επιβαλλόμενες μεροληψίες του ΔΝΤ παραμένουν ανέπαφα». Το ΔΝΤ εξακολουθεί να δείχνει «έλλειψη φαντασίας» ενώ καταχράται την υιοθέτηση του όρου (policy space) έναν  όρο που παραδοσιακά παραπέμπει σε πολιτικές «μακροπρόθεσμων και περισσότερο αναπτυξιακών προοπτικών».

      Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τα προγράμματα του Ταμείου εξακολουθούν να θέτουν ως βάση της στρατηγικής τους την «υπερβολική ενασχόληση με τους νομισματικούς και οικονομικών δείκτες», όπως των δημοσιονομικών, την σταθερότητα των τιμών, του πληθωρισμού, των χαμηλών επιτοκίων. Αυτή όμως η εστίαση κινείται σε βάρος της «απόδοσης των πραγματικών μεταβλητών», (πραγματικά επίπεδα της παραγωγής, εισοδήματος και απασχόλησης).

       Τα «προγράμματα του ΔΝΤ εξακολουθούν να επιμένουν ότι η τόνωση της εγχώριας ζήτησης μέσω των δημόσιων δαπανών εξαρτάται από την διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης από εξωτερικές πηγές, με ευνοϊκούς όρους», τη χρήση των «εγχώριων πόρων με ένα μη πληθωριστικό τρόπο», την διατήρηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων και αποφεύγοντας  τον «παραγκωνισμό του εγχώριου ιδιωτικό τομέα».

      Η εστίαση αυτή αποκαλύπτει ότι το ΔΝΤ πιστεύει στην ανωτερότητα του εγχώριου ιδιωτικό τομέα έναντι του δημόσιου ως προς την ικανότητα εγχώριας οικονομικής ανάκαμψης. Το γεγονός αυτό περιορίζει σημαντικά τις πολιτικές που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν απασχόληση, επενδύοντας σε δημόσια υπηρεσίες, και θεσπίζοντας ευρύτερες κοινωνικές πολιτικές που θα στηρίξουν την ανάπτυξη και την αντοχή της οικονομίας σε εξωτερικούς κραδασμούς.

       Σύμφωνα με την έκθεση, το Ταμείο επιμένει επίσης ότι οι δημόσιες δαπάνες μέσω επιχορηγήσεων, αύξησης της απασχόλησης στο δημόσιο θα πρέπει να μειωθούν. Η νομισματική πολιτική έγινε αυστηρότερη στις περισσότερες χώρες, ενώ η απελευθέρωση των τιμών ενθαρρύνεται και τα «μέτρα προστατευτισμού» όπως οι δασμοί και οι ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές αποθαρρύνονται. Κατά ειρωνικό τρόπο, οι ανεπτυγμένες χώρες υιοθετούν τα προγράμματα «κινήτρων»  τα οποία το Ταμείο αποθαρρύνει να εφαρμοστούν στις χώρες που αυτό δανείζει.

      Το Ταμείο θα μπορούσε να διαδραματίσει ένα ρόλο «υποστήριξης της εναρμονισμένων παρεμβάσεων θέτοντας τις βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας». «Ωστόσο, (το ΔΝΤ) είναι διατεθειμένο να εφαρμόσει περιορισμένες αλλαγές, όπως η κοινωνική προστασία για τους φτωχούς» Μια εναλλακτική προσέγγιση θα ήταν να εφαρμόσει μακροοικονομικές πολιτικές που θα έχουν ως αποτέλεσμα μια ποικιλία κοινωνικών αποτελεσμάτων, πριν από την εφαρμογή τυχόν οικονομικών μέτρων. Αυτό θα απαιτούσε όμως «μια ρητή παρέκκλιση από την πολιτική της κοντόφθαλμης συρρίκνωσης του προϋπολογισμού». 

Εκθέσεις της ESRCnet και Center of Concern
      Μια άλλη νέα έκθεση από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της Center of Concern  και ESRCnet, συμφωνεί με την έκθεση της SOAS και υπογραμμίζει τις επιπτώσεις της παρούσας διαχείρισης της οικονομικής κρίσης από τις κυβερνήσεις, στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «η έλλειψη ορθών πολιτικών σε περιόδους κρίσης συχνά διακυβεύει τις τιμές στον τομέα της στέγασης, της εκπαίδευσης, της υγεία, της ύδρευση και την απασχόληση»
      Η έκθεση τονίζει την «ανάγκη να δοθεί λεπτομερή προσοχή στο πώς οι οικονομικά ασθενέστεροι θα ωφεληθούν από τις εθνικές πολιτικές τόνωσης της οικονομίας» , υποστηρίζοντας ότι «τα πακέτα ώθησης της οικονομίας αποτυγχάνουν να συμπεριλάβουν το στόχο της υποστήριξης των οικονομικά ασθενών ομάδων του πληθυσμού».

Ανάγκη για συνοχή 
       Σε μια στοχαστική και η αναλυτική ματιά των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους χώρες έχουν ανταποκριθεί στην κρίση, η Dr Ilene Grabel του Πανεπιστημίου του Ντένβερ υποστηρίζει ότι η χαοτική απάντηση στη σημερινή παγκόσμια κρίση από το ΔΝΤ και τις εθνικές κυβερνήσεις αντιπροσωπεύει μια ιστορική στιγμή της «παραγωγικής ασυναρτησίας». Δηλώνει αισιόδοξη, δεδομένου ότι αυτή η έλλειψη συνοχής έχει εκτοπίσει την «νεοφιλελεύθερη συνοχή». Η Grabel παρατηρεί ότι η αλλαγή στο Ταμείο ήταν άνιση, και πως κάνει «ένα βήμα προς τα πίσω για κάθε δύο βήματα προς τα εμπρός». «Ενώ το ΔΝΤ έχει πραγματοποιήσει αρκετές θεμελιώδεις αλλαγές στις πολιτικές του εξακολουθεί να έχει πολύ δρόμο να διανύσει» Για τις αλλαγές που κάνει στις απόψεις του «θα πρέπει να αναγνωρισθούν δεόντως, αλλά τα πρόωρα χειροκροτήματα θα πρέπει να πρέπει να αποφεύγονται».


______________________________
ΠΗΓΈΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1].http://brettonwoodsproject.org/art.shtml?x=566168
[2].www.jubileedebtcampaign.org.uk  
[3]Η ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ & ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ, ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ & ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
[4] ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


Αλέξανδρος Μπέλεσης 
Μέλος της ΜΚΟ Σόλων
info@solon.org.gr 

8 Ιουνίου 2010

Σχετικά άρθρα