ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Auris 03 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

Auris 03 - Σόλων ΜΚΟΗ στρατηγική έχει ως στόχο να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία να ενισχύσει τον ηγετικό της ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο στηρίζοντας την παραγωγή της για καθαρές και ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες.
       
Η στρατηγική αυτή καθορίζεται σε ανακοίνωση, που κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28 Απριλίου 2010.

 Συμβάλει στη συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών και τη δέσμευση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani για την μετάβαση από τα βραχυπρόθεσμα μέτρα αποκατάστασης προς ένα μεσοπρόθεσμο προσανατολισμό που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας συνδέοντας την με καθαρές τεχνολογίες. 
       Η στρατηγική συμβάλλει επίσης στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη. Περιλαμβάνει ένα Σχέδιο Δράσης που αποτελείται από συγκεκριμένα και φιλόδοξα μέτρα που πρέπει να υλοποιηθούν από την Επιτροπή.

       Παρόλο που η Ανακοίνωση δεν κάνει καμία τεχνολογική επιλογή, αναγνωρίζει ότι μέχρι τώρα το Ευρωπαϊκό πλαίσιο έχει έλλειψη ηλεκτρικής κινητικότητας. Με τα ηλεκτρικά οχήματα (συμπεριλαμβανομένων των υβριδίων) να θεωρούνται επί του παρόντος έτοιμα για τη μαζική αγορά, και πολλά κράτη μέλη ειδικότερα τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία και τη Δανία να προωθούν την ηλεκτρική κινητικότητα (electromobility), μια σειρά ενεργειών που παρουσιάστηκαν με τη σχετική Ανακοίνωση επικεντρώνονται στην ενεργοποίηση αυτής της τεχνολογίας.

Η Επιτροπή αναλαμβάνει μεταξύ άλλων:
 να συνεχίσει το νομοθετικό της πρόγραμμα σχετικά με τη μείωση των εκπομπών των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων ενδιάμεση Έκθεση Αναθεώρησης
  να υποστηρίξει την έρευνα και τη καινοτομία στις οικολογικές τεχνολογίες
  να προτείνει κατευθυντήριες γραμμές που θα ενθαρρύνουν μεγαλύτερη ζήτηση
  να διασφαλίσει ότι τα οχήματα εναλλακτικής προώθησης είναι τουλάχιστον εξίσου ασφαλή όσο τα συμβατικά
 την προώθηση κοινών προτύπων που θα επιτρέψει σε όλα τα ηλεκτρικά οχήματα να φορτίζονται οπουδήποτε στην ΕΕ
  να ενθαρρύνει την εγκατάσταση προσβάσιμων δημόσιων σημείων φόρτισης
  να προωθήσει την ανάπτυξη των ευφυών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας
  να ενημερώσει τους κανόνες και την προώθηση της έρευνας για την ανακύκλωση των μπαταριών.

Για τον πλήρη κατάλογο των δράσεων, βλέπε (στα αγγλικά) MEMO/10/153.

Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για καθαρά και ενεργειακά αποδοτικά οχήματα (στα αγγλικά):
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/competitiveness-cars21/energy-efficient/index_en.htm

(Πηγήeuropa.eu)  

29 Απριλίου 2010