ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

foto vraveia 2010 - Σόλων ΜΚΟ
image_pdfimage_print

foto vraveia 2010 - Σόλων ΜΚΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

απονομής ετήσιων «Βραβείων 2010»

 για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & την ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

 από το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας (Παράρτημα Καρπενησίου)

          Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλεται από το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, στο Καρπενήσι, για την ενίσχυση του κλίματος εξωστρέφειας, προς την πόλη του Καρπενησίου και γενικότερα το Νομό Ευρυτανίας καθώς και για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των κατοίκων της Ευρυτανίας, στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Οικολογία, αλλά και των Υπηρεσιών, Φορέων και Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρυτανία, ανακοινώνεται για το έτος 2010 η απονομή των «Ετήσιων Τιμητικών Διακρίσεων».

Επίσης, στο πλαίσιο της παροχής κινήτρων για την συνεχή βελτίωση του επιπέδου των σπουδαστών μας, που μέσα από τον υγιή ανταγωνισμό και την ευγενή άμιλλα «μαθαίνουν» να διεκδικούν τη διάκριση, στις προαναφερόμενες «Ετήσιες Τιμητικές Διακρίσεις» περιλαμβάνονται και οι «Τιμητικές Διακρίσεις» που αφορούν και απευθύνονται στους σπουδαστές & σπουδάστριες του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.

         Ειδικότερα, πρόκειται για «Ετήσιες Τιμητικές Διακρίσεις» (χωρίς χρηματική χορηγία), οι οποίες απονέμονται από το Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, περί το τέλος του εαρινού εξαμήνου κάθε Ακαδημαϊκού Έτους. Η διαδικασία, που οργανώνεται και επιβλέπεται από το Τμήμα Δασοπονίας & Δ.Φ.Π., βραβεύει τις υποψηφιότητες που κρίνεται, από τις αρμόδιες επιτροπές, ότι πληρούν προαπαιτούμενα κριτήρια. Η Τελετή Απονομής, προγραμματίζεται περί το 1ο δεκαήμερο του Ιουνίου 2010.

         Οι «Ετήσιες Τιμητικές Διακρίσεις» είναι τριών (3) διαφορετικών ειδών και απευθύνονται σε διαφορετικές Ομάδες Στόχους και είναι:

 

-1η Ομάδα Στόχος:

ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ «ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ»

           για κατοίκους Ευρυτανίας, Υπηρεσίες, Φορείς και Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
                                                                           στην Ευρυτανία.

        Πρόκειται για ετήσια «Τιμητική Διάκριση» (χωρίς χρηματική χορηγία), που απονέμεται σε κατοίκους Ευρυτανίας, Υπηρεσίες, Φορείς και Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρυτανία (μέχρι πέντε τον αριθμό), οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη συνεισφορά στον τομέα της Προστασίας του Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος και της Οικολογίας. Επιθυμητό, οι δράσεις αυτές να εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Ευρυτανίας.

        Υποψηφιότητες δηλώνονται μετά από αίτημα του/της υποψηφίου/ας για βράβευση (περιλαμβάνονται και οι Υπηρεσίες, Φορείς και Επιχειρήσεις), το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά στοιχεία, για τη συγκεκριμένη δράση/έργο. Επίσης ο/η υποψήφιος είναι δυνατό να υποδειχθεί από υπηρεσίες, φορείς ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή βρίσκονται σε συνάφεια με τα αντικείμενα του Περιβάλλοντος και της Οικολογίας. Απαιτούνται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία ή μαρτυρίες τρίτων, για τη συγκεκριμένη δράση/έργο. Η Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, είναι (7) επταμελής και στη σύνθεσή της, εκτός των Μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος Δασοπονίας & Δ.Φ.Π., προβλέπεται να συμμετέχουν, εκπρόσωποι της Τοπικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Νομού Ευρυτανίας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευρυτανίας και της Διεύθυνσης Δασών Ευρυτανίας.

 

-2η Ομάδα Στόχος:

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

 για σπουδαστές/σπουδάστριες του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.

          Πρόκειται για ετήσια «Τιμητική Διάκριση» (χωρίς χρηματική χορηγία), που απονέμεται σε πτυχιακές εργασίες (μέχρι πέντε τον αριθμό) και στις ομάδες σπουδαστών του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Παράρτημα Καρπενησίου, που τις υποστήριξαν. Προϋπόθεση, η παρουσίαση της πτυχιακής εργασία αυτής, μέσα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος (έτος βράβευσης).

          Υποψηφιότητες δηλώνονται μετά από αίτημα των υποψηφίων για βράβευση, το οποίο συνοδεύεται με σύντομη τεκμηρίωση για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή την καινοτομία που περιλαμβάνει η πτυχιακή εργασία. Η Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, είναι (7) επταμελής.

 

-3η Ομάδα Στόχος:

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ»

για σπουδαστές/ σπουδάστριες του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.

         Πρόκειται για ετήσια «Τιμητική Διάκριση» (χωρίς χρηματική χορηγία), που απονέμεται σε σπουδαστές ή σπουδάστριες (μέχρι πέντε τον αριθμό), του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Παράρτημα Καρπενησίου, που κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στη βαθμολογική κατάταξη (υψηλότερη βαθμολογία πτυχίου) και οι οποίοι/ες κατέστησαν πτυχιούχοι/ες μέσα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος (έτος βράβευσης).

         Υποψηφιότητες δηλώνονται αυτόματα από τη Γραμματεία του Τμήματος, σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκεντρώνει ο/η κάθε σπουδαστής/σπουδάστρια. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, είναι δυνατό να διευρυνθεί ο αριθμός των προς απονομή βραβείων, μέχρι τον αριθμό των (8) οκτώ, ενώ σε περίπτωση περισσότερων ισοβαθμιών, θα ακολουθηθεί η διαδικασία της κλήρωσης, ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Η Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, είναι (5) πενταμελής.

 

Καρπενήσι 9 Απριλίου 2010

                                                  
                                                                             Ο Προϊστάμενος

                                                          του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης

                                                                      Φυσικού Περιβάλλοντος

 

 

                                                                     Δρ. Αριστείδης Μερτζάνης

                                                                        Επίκουρος Καθηγητής

 Για περισσότερες πληροφορίες & αιτήσεις απευθυνθείτε στην κα Τσούκα Αθανασία, Μέλος Ε.Τ.Π. του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Παράρτημα Καρπενησίου, Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Τηλέφωνο 2237023282.


13 Απριλίου 2010

Πίσω στη λίστα

Σχετικά άρθρα